Har du brug for faglig opkvalificering, inspiration eller netværk?
Her ser du alle IKAs kommende kurser, konferencer, netværksmøder og bestyrelsens interne møder.

Udbudsretten - Året, der gik

Info følger

For: Ordregivere og leverandører
Hvor: Bag egen skærm


IKA Indkøbjura (29.-30. august)

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Info følger.

For: Ordregivere
Hvor: Aarhus


Skabelongruppen

Skabelongruppen afholder møde.

For: Medlemmer af skabelongruppen
Hvor: Aarhus


Bestyrelsesmøde

Bestyrelsen afholder møde d. 7. december

For: IKA Bestyrelse
Hvor: Middelfart