Dagsorden:

 1. Bordet rundt
  a. Præsentation og hvad der rører sig i egen organisation

 2. Orientering om fællesdag for IKAs tænketanke v/Brith F. Christiansen

 3. Diskussion og godkendelse vedr. gruppens formål – formulering fra sidste møde:
  a. Vi vil skabe et forum til fortsat fremme af dialogen i markedet for stomi, inkontinens, diabetes samt sygeplejeartikler og gennem dialogen belyse aktuelle problemstillinger, og diskutere disse eventuelt med input fra eksterne interessenter.

 4. Kort orientering om Stomiprojektet i Region Midt og Syd, v/Brith F. Christiansen.

 5. Kort orientering om fællesudbud på sår-produkter i Region Nord, v/Ida Brændstrup.

 6. Status og dialog vedr. Udbud/konkurrenceudsættelse af §112- hjælpemidler – hvad kan man og hvad kan man ikke? Hvad er der af gode erfaringer mv.?, herunder kan vi tale om:
  a. Seneste kendelser/domme på området (senest Hardam-Køge sagen)
  b. Er der forskel på produktområderne ifht. konkurrenceudsættelse af hjælpemidler inden for stomi, urologi, diabetes?

 7. Revision af oplæg til kravspec. på stomi vedr. en ny kategori på konkave produkter. Der er i dag flade og konvekse produktkategorier – Coloplast vil gerne have tilføjet en konkav kategori. – se nuværende input til kravspecifikation på ika.dk under tænketankens dokumenter: http://www.ika.dk/videndeling/taenketanke/sygeplejeartikler/

 8. Tænketankens størrelse
  a. Skal vi dele den op i flere grupper og hvor mange skal vi være i Tænketanken?

 9. Forslag, fælles studiebesøg for gruppen

 10. Evt.

Praktisk

Tid24. april 2018
StedKolding Uddannelsescenter (KUC)

MålgruppeMedlemmer af gruppen
Pris

250,00 kr.

Alle priser er ekskl. moms.

Tilmeldingsfrist10. april 2018
AfmeldingAfmelding uden beregning kan ske inden tilmeldingsfristen. Herefter faktureres hele deltagerprisen. Hvis du ikke har mulighed for at deltage, kan en kollega dog overtage din plads.

Se deltagerlisten