20.03.2017
Af: Bird&Bird

Kommenterede kendelser fra Bird&Bird er opdateret

ORDREGIVER HAR STADIG EN MEGET VID SKØNSFRIHED I EVALUERINGEN AF UNDERKRITERIER Gældende praksis i forhold til ordregivers skønsfrihed vedrørende evaluering af kvalitative underkriterier opretholdes med en ordlyd, som formentlig vil give mange ordregivere ro i maven ved evaluering af tilbud, som ligger tæt.


Læs kendelsen - Husk at logge ind!


 
     
 

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: