20.04.2017
Af: Nielsen Nørager

Nielsen Nøragers udbudsretlige nyhedsbrev nr. 2/2017

Nedenfor gennemgår vi et relevant uddrag af Klagenævnet for Udbuds praksis siden sidste nyhedsbrev fra starten af januar 2017. Klagenævnet har blandt andet afsagt kendelse i en sag, der vedrørte ordregivers pligt til at afvise en tilbudsgiver som ukonditionsmæssig som følge af manglende fremsendelse af ESPD for tilbudsgivers underleverandører under et udbud, hvor det i udbudsbetingelserne var klart tilkendegivet, at manglende indlevering af ESPD (herunder for underleverandører) ville medføre afvisning. Nedenfor kan der tillige læses om den første sag, hvor Klagenævnet for Udbud annullerer en tildelingsbeslutning af et udbud omfattet af udbudslovens afsnit II, og hvor udbudslovens § 185, stk. 2 således potentielt kan udløses. 
     
 

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: