18.05.2017
Af: Planmiljø

Invitation til deltagelse i temagruppe om udbud og indkøb af fødevarer

Er du udbudsjurist eller indkøber, arbejder du med udformningen af offentlige udbud, og vil du gerne have konkret vejledning i og viden om, hvordan miljøhensyn kan inkorporeres i fødevareudbud? Så tilmeld dig Forums og Partnerskabets nye temagruppe om fødevarer, som netop sætter skarpt på, hvordan miljøforhold kan indgå i offentlige fødevareudbud.


Temagruppen mødes første gang d. 29 maj kl. 11-14 i København. 

Med udgangspunkt i den nyeste viden fra ind- og udland vil fødevaretemagruppen kaste lys over, hvordan man på overskuelig vis kan indarbejde EU’s kommende anbefalinger om GPP kriterier for fødevarer i sit udbud. Det vil ske med et vedvarende fokus på, at miljøkrav skal balanceres med juridiske krav såvel som økonomiske hensyn. Temagruppen vil blandt andet beskæftige sig med spørgsmål som:

  • Hvordan kan krav om sæsonbaserede madvarer og økologi indgå i fødevareudbud?
  • Hvordan kan man med den rette udbudsformulering bidrage til at bekæmpe madspild samtidig med, at man sikrer tilbud fra små og mellemstore lokale virksomheder?
  • Hvordan kan man med et fødevareudbud tage hensyn til FN’s bæredygtighedsmål?

Temagruppen er nedsat af Forum for Bæredygtige Indkøb og Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb, og Betina Bergmann Madsen vil være tovholder for gruppens arbejde. Betina har, gennem sit arbejde som chefkonsulent i Københavns Kommune, en stor viden og mange års erfaring med fødevareudbud. Derudover har hun – sammen med forskellige offentlige repræsentanter fra Frankrig, Belgien, Italien og Sverige – været med i fødevareprojektet ”INNOCAT”, arrangeret af ICLEI. Målet med dette projekt var at udvikle en standard for udbud af bæredygtig skolemad. Netop viden fra INNOCAT-projektet vil blive videreformidlet til første møde i temagruppen, som afholdes den 29. maj 2017. Det forventes, at der vil blive holdt 3-4 møder i gruppen i løbet af det næste år – alt efter interesse og behov.

Lyder det interessant? Så kan du tilmelde dig temagruppen ved at sende en mail til ns@planmiljoe.dk. Du er også velkommen til at tilmelde dig gruppen, selvom du ikke kan deltage i det første møde. Møde 2 afholdes i slutningen af august.


 
     
 

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: