11.09.2017
Af: IKA


IKA Webinar: "opgavetyveri" - hvilken betydning får regeringens nye udspil? Samt ordregivers anvendelse af referencer i udbud.

Få en vurdering af regeringens nye udspil om "opgavetyveri" - Hvilken betydning får det for dig som tilbudsgiver eller ordregiver? Derudover får du også en kort gennemgang af, hvilke muligheder ordregiver har for at indhente referencer efter ansøgnings – og tilbudsfristerne. 
     
 

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: