13.09.2017
Af: DenOffentlige.dk


Frederiksberg styrker dialogen med markedet via udbudsstrategi

Frederiksberg Kommune er én af de få kommuner der har vedtaget en samlet udbudsstrategi. Udbudsstrategien har givet kommunen og de potentielle tilbudsgivere et bedre overblik over fremtidige opgaver. 
     
 

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: