Baggrund for oprettelse
IKA Leverandørnetværksudvalg skal fastlægge og udvikle de tilbud, IKA skal tilbyde medlemmerne af IKA netværk samt kommunikere de fordele, der er ved at være medlem af IKA netværk.

Målgruppe
Tilbudsgivere/leverandører. Herunder med særlig fokus på IKA’s egne medlemmer.

Mål
At være leverandørernes indgang til IKA.

Arbejdsområder
Videreformidle viden og behov fra leverandører til relevante udvalg, og sikre gennemførelse af leverandøraktiviteter. Aktiviteten kan gennemføres enten af et bestående udvalg eller dette udvalg.

Beslutninger
Alle beslutninger gennemgås som orienteringspunkter til bestyrelsen ved førstkommende bestyrelsesmøde. Såfremt en accept af et samarbejde, herunder at en aktivitet vil medføre en økonomisk omkostning udenfor de allerede afsatte rammer eller arbejdsopgaver til sekretariatet, skal endelig beslutning forelægges til behandling i bestyrelsen.
Behandling af sager kan ske i henhold til Forretningsordnen.

Log ind, hvis du ønsker adgang til denne side