LÆS BAGGRUNDEN FOR NOMINERINGEN

DE ØVRIGE NOMINEREDE VAR:

KL, KVIk, SFOS og NFOS

Kolding Kommune

IKA Prisen uddeles til ordregivere, leverandører og brancheforeninger som har ydet noget nyskabende, værdiskabende eller inspirerende i spændet mellem offentlig-privat samhandel og samarbejde.

IKA Prisen 2022 blev uddelt under Netværksmiddagen på IKA Årskonference den 01. september 2022.

OM JURYEN
IKA Prisen uddeles af IKA Dialoggruppe. Dialoggruppen arbejder for værdiskabende samarbejde, dialog og innovation i samspillet mellem offentlige og private aktører. 

Læs mere om IKA Dialoggruppe

Kriterier for nominering

IKAs Dialoggruppe ønsker at præmiere både processer og inddragelse af de bløde værdier. De nominerede bliver udvalgt på baggrund af en eller flere af nedenstående værdier.

Dialoggruppen ønsker at præmiere en leverandør eller ordregiver som:

 • Har inddraget sin organisation, både kunder og/eller brugere
 • Tager udgangspunkt i hvordan opleves det af dem, der har ”fingrene nede i substansen”. Bliver der f.eks. stillet åbne spørgsmål, inden processen igangsættes, også forud for markedsdialogen?
 • Er åbne overfor brede arbejdsklausuler herunder mennesker på kanten af arbejdsmarkedet
 • Ordregiveren der har haft den særligt gode markedsdialog, hvor dette har ført til den gode kontrakt
 • Leverandøren der har gjort noget særligt godt ifm. implementering
 • Det gode samarbejde i kontraktperioden kendetegnet ved

  • fleksibilitet - evne til at være fleksible
  • udvisning gensidig tillid
  • løbende dialog med slutbrugerne ift. opståede problemer eller forventede kommende øget behov
  • brug af mulighederne for fælles forretningsudvikling f.eks. grønne tiltag, leveringer, digitale løsninger, mm.
 • Er tilpasningsparate i forhold til at bruge eksisterende metoder (For dermed at mindske transaktionsomkostninger på begge sider)
 • En leverandør, der i samarbejde med én ordregiver, har anvendt en proces, metode eller model, som vil kunne bruges hos andre ordregivere – med mindre tilpasninger
 • En ordregiver, der i samarbejde med én leverandør, har anvendt en proces, metode eller model, som vil kunne bruges hos andre leverandører – med mindre tilpasninger