Der er ikke ret mange udbudsretlige ”emner” som har en større praktisk relevans, end behovet for at indhente supplerende oplysninger fra en ansøger eller tilbudsgiver efter ansøgnings- eller tilbudsfristen. Klagenævnet for Udbud har da også afsagt en stor mængde af kendelser vedrørende dette emne. Særligt de senere år, har Klagenævnet for Udbud gentagne gange skulle forholde sig til betydningen af ordregivers egne formuleringer i udbudsmaterialet. Senest, er én af disse sager endog prøvet ved domstolene.

Med særlig vægt på de seneste års afgørelser og udspring i udbudslovens § 159, stk. og 6, giver dette kursus et indblik i mulighederne og begrænsningerne for kontakten mellem ordregiver og ansøger/tilbudsgiver efter ansøgnings- eller tilbudsfristen.

Kurset er relevant for medarbejdere, der arbejder med at gennemføre EU-udbud, og som har brug for et overblik over rammerne for at indhente supplerende oplysninger efter ansøgnings- og tilbudsfristen, og som har en interesse for at kigge ind i særligt den linje som er lagt i relation til ordregivers egne formuleringer i udbudsmaterialerne.

OBS! Dette er et online kursus og ikke et webinar. Kurset bliver ikke optaget.

Praktisk

Tid
29. november 2022 kl. 10.00 til 12.00

Sted
Online via Microsoft Teams

Målgruppe
Offentlige ordregivere.

Priser ekskl. moms
IKA medlemmer: 299 kr.
Ikke-medlemmer: 1.299 kr.

Tilmeldingsfrist
25. november 2022 kl. 12.00

Afmelding
Afmelding uden beregning kan ske senest den 14. november 2022. Herefter faktureres hele deltagerprisen. Hvis du ikke har mulighed for at deltage, kan en kollega dog overtage din plads.

Log ind for at se deltagerlisten