– få styr på hvad de nye regler betyder for jeres indkøb

Som led i Klimaplanen vedtog Folketinget i sommeren 2023 nye regler om, at kommunerne fremover skal udskille aktiviteter med forbrænding af affald i et aktie- eller anpartsselskab, og om at forbrændingen af affaldet skal udbydes (lov nr. 745 af 13. juni 2023). Det er en del af de nye regler, at in-house reglerne i udbudsloven og forsyningsvirksomhedsdirektivet ophæves på dette område. Det vil sige, at der reelt indføres en udbudspligt for kommunerne, og at en kommune således ikke som hidtil – uden udbud – må forbrænde affaldet på et anlæg, som man er ejer eller er medejer af. Reglerne indeholder også regulering af, hvad forbrændingsselskaberne må lave, og hvad de ikke må lave. F.eks. må selskaberne ikke indsamle affaldet og transportere det. Det har afgørende betydning, hvis et udbud omfatter andet end selve forbrændingen af affaldet.

Samlet medfører reglerne, at kommunerne skal have gennemført udbud, så de udbudte kontrakter kan træde i kraft senest fra den 1. juli 2025. Reglerne medfører også, at kommunerne på flere væsentlige punkter vil være nødsaget til at tilrettelægge sine indkøb anderledes end i dag.

Som deltager får du:

  • En solid indsigt i de nye lovregler om kommunernes pligt til at udbyde forbrænding af forbrændingsegnet affald – hvornår de træder i kraft, undtagelser, og hvad de indeholder af pligter og muligheder
  • Kendskab til de mulige faldgruber i reglerne i forhold til forsyningsvirksomhedsdirektivet og udbudsloven
  • Praktiske anbefalinger til, hvordan I kan tilrettelægge udbud – uanset om det er fælles udbud mellem flere kommuner eller involverer et indkøbsfællesskab, og uanset om udbuddene både vedrører forbrænding og f.eks. indsamling af affaldet og transport til forbrændingsanlægget.
  • Kendskab til reglernes betydning både inden for forsyningsvirksomhedsdirektivet og udbudsloven.

Program

Se programmet

Praktisk

Tid
Den 30. april 2024 kl. 09.30 - 15.00

Sted
Comwell Kongebrogaarden
Kongebrovej 63
5500 Middelfart

Målgruppe
Kurset er til dig, som arbejder med udbud inden for affaldsområdet i bred forstand i kommunalt regi. Det kan f.eks. være både indsamling af affaldet, transport til forbrændingsanlægget og indkøb af kapacitet hos et forbrændingsanlæg. Det er uden betydning, om du lige er startet med udbudsretten, eller om du har meget erfaring med udbud.

Vi dækker både forsyningsvirksomhedsdirektivet og udbudsloven på kurset, så du bliver klædt på ”hele vejen rundt”. Tilbudsgiver med interesse for området kan også deltage. 

Pris pr. deltager
IKA medlemmer: 399 kr. ekskl. moms.
Ikke-medlemmer: 1.399 kr. ekskl. moms.

Tilmeldingsfrist
Den 22. april 2024

Afmelding
Afmelding uden beregning kan ske senest den 08. april 2024. Herefter faktureres hele deltagergebyret. Hvis du ikke har mulighed for at deltage, kan en kollega dog overtage din plads.

Log ind for at se deltagerlisten

Har du ikke et medlemskab, kan du læse mere om medlemsfordelene og priserne.