Kontrakter og kontraktstyring kan være udfordrende – ikke mindst i udbudskontrakter, hvor der foruden de kontraktuelle overvejelser også skal tages hensyn til det udbudsretlige regelsæt.

På dette IKA kursus slår vi ned på en række udvalgte problemstillinger – alt sammen med en praktiker-vendt vinkel. Vi dykker bl.a. ned i de forskellige kontraktformer, udvalgte kontraktvilkår, ændrings- og exitklausuler og muligheden for at anvende hvilende aftaler.

Der vil igennem dagen blive anvendt cases og du forventes aktivt at deltage.

Program

Se programmet

Praktisk

Tid
Den 04. oktober 2022 kl. 09.30 - 15.30

Sted
Comwell Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C

Målgruppe
Ordregivere og tilbudsgivere.            
Programmet er dels juridisk, og i høj grad praktisk, og henvender sig til både nye og mere erfarne kontraktholdere og øvrige, der er i berøring med arbejdet om kontrakter. 

Pris pr. deltager
IKA medlemmer: 499 kr. ekskl. moms.
Ikke-medlemmer: 1.499 kr. ekskl. moms.

Tilmeldingsfrist
Den 20. september 2022.

Afmelding
Afmelding uden beregning kan ske senest ved tilmeldingsfristen. Herefter faktureres kostprisen. Hvis du ikke har mulighed for at deltage, kan en kollega dog overtage din plads.