Fra 1. januar 2023 er der krav om LCA-beregninger ved nybyggeri og her er miljøvaredeklarationer et vigtigt redskab, som flere og flere virksomheder tilbyder. Selvom der endnu ikke er krav om LCA ved anlægsprojekter, så har de organiserede asfaltfirmaer siden 2020 tilbudt miljøvaredeklarationer for asfaltbelægninger.

På dette webinar kan du få en introduktion til miljøvaredeklarationer som redskab og hvordan de bruges i asfaltbranchen. Samtidig får du chancen for at drøfte de nye redskaber, deres muligheder og udfordringer i et virtuelt netværk af kolleger.

Program

  • Hvad er en miljøvaredeklaration/EPD? 
  • Grønne indkøb af asfaltbelægninger
  • Netværksdialog med fagkolleger i virtuelle rum.
  • Spørgsmål og opsamling 

Praktisk

Tid
Den 06. juni 2023 kl. 10.00 til 12.00

Sted
Online via MS Teams

Målgruppe
Offentlige ordregivere og tilbudsgivere      

Priser ekskl. moms
299 kr.

Tilmeldingsfrist
02. juni 2023

Afmelding
Afmelding uden beregning kan ske senest den 26. maj 2023. Herefter faktureres hele deltagerprisen. Hvis du ikke har mulighed for at deltage, kan en kollega dog overtage din plads.

Log ind for at se deltagerlisten