Udbud af bygge- og anlægsopgaver adskiller sig på en række områder fra udbud af varer og tjenesteydelser – både juridisk og i forhold til det praktiske samarbejde i den offentlige organisation og med entreprenøren.

Kurset omhandler tilbudsloven, særlige forhold ved bygge- og anlægsudbud efter udbudsloven og AB-reglerne samt bæredygtighed i udbud af bygge- og anlægsopgaver og det gode projektsamarbejde i praksis. 

DAGENS EMNER

Hvad er et bygge- og anlægsarbejde?
- Opdelingen mellem bygge- og anlægskontrakter i forhold til varekøbskontrakter og tjenesteydelseskontrakter er kompliceret, men væsentlig. 

Hvornår finder udbudsloven anvendelse og hvornår er det tilbudsloven som anvendes?
- Beregning af tærskelværdier og opgørelse af hvilket regelsæt der finder anvendelse
- Gennemgang af procedurerne i tilbudsloven (licitation og underhåndsbud).

Den gode entreprisekontrakt og brugen af AB-reglerne i offentlige udbud
- Hvordan skrives den gode entreprisekontrakt og i hvilken grad skal AB-systemet følges. Emnet belyses med konkrete eksempler.
Anvendelsen af AB-reglerne i udbudsretlig sammenhæng.

Bæredygtighed i bygge- og anlægsopgaver
Hensigtsmæssig inddrages af bæredygtighed hensigtsmæssigt i udbud af bygge- og anlægsopgaver.
- Betydningen af bæredygtighedsmærkning og bæredygtighedsklasse i udbud, samt mulighed for genbrug i udbudssammenhæng.
- Metoder og formuleringer, der kan anvendes i udbud til at understøtte bæredygtighed.

Udbudskonsulentens og udbudsjuristens særlige rolle i bygge- og anlægsudbud
- Det gode samarbejde om bygge- og anlægsopgaver, der for udbudskonsulenten/udbudsjuristens vinkel ofte adskiller sig ved at være mere teknisk betonet end andre udbud og med fast teknisk rådgiver.
- Løbende kontraktstyring som redskab for det gode samarbejde.

Program

Se programmet

Praktisk

TidDen 20. januar 2022 kl. 09.30 - 15.30
Sted

Comwell Kongebrogaarden
Kongebrovej 63
5500 Middelfart

Målgruppe

Offentlige medarbejder beskæftiget med bygge- og anlægsopgaver, udbudskonsulenter og udbudsjurister. 

Pris pr. deltagerIKA medlemmer: 499 kr. ekskl. moms.
Ikke-medlemmer: 1.499 kr. ekskl. moms.
TilmeldingsfristDen 06. januar 2022
AfmeldingAfmelding uden beregning kan ske senest ved tilmeldingsfristen. Herefter faktureres kostprisen. Hvis du ikke har mulighed for at deltage, kan en kollega dog overtage din plads.