OBS! KURSET ER AFLYST - DER VIL BLIVE UDBUDT ET NYT KURSUS DEN 28. OKTOBER MED ANNELOUSE DALGAARD PEDERSEN, HORTEN. DER ÅBNES FOR TILMELDING SNAREST MULIGT. 

Forsyningsvirksomheder skal følge reglerne i forsyningsvirksomhedsdirektivet ved indkøb, der knytter sig til denne forsyningsvirksomhed.

Reglerne i forsyningsvirksomhedsdirektivet adskiller sig på en række områder fra reglerne i udbudsloven og er generelt mere fleksible. Eksempelvis kræver forsyningsvirksomhedsdirektivet ikke, at de krav, ordregiver stiller til tilbudsgivernes økonomiske og finansielle kapacitet og tekniske og faglige kapacitet, formuleres som mindstekrav, sådan som udbudsloven kræver. Forsyningsvirksomheder er heller ikke underlagt udbudslovens krav om, at en kontrakt eller rammeaftale skal bringes til ophør, hvis den tildelingsbeslutning, som kontrakten eller rammeaftalen er indgået på baggrund af, annulleres ved endelig afgørelse eller dom.

I den udbudsretlige debat bliver forsyningsvirksomheder – og de særlige forhold, der gør sig gældende for dem – ofte overset. 

På dette kursus vil du få en A-Z-gennemgang af forskellene mellem udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet og udbud efter udbudsloven. Du vil også få række praktisk brugbare forslag til, hvordan den større fleksibilitet på forsyningsvirksomhedsdirektivets område bedst muligt anvendes. Du vil få indblik i, hvilke muligheder og faldgruber, der er til stede ved udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet og forslag til, hvordan man bedst muligt gennemfører udbud som forsyningsvirksomhed. 

Program

Se programmet

Praktisk

Tid
27. september 2022 kl. 10.00 til 12.00 | AFLYST

Sted
Online via Microsoft Teams

Målgruppe
Kurset er for dig, der arbejder med udbud for forsyningsvirksomheder. Du arbejder som indkøber eller jurist i en forsyningsvirksomhed og bistår ved virksomhedens udbud, eller du arbejder som bygherrerådgiver og planlægger og gennemfører udbud på vegne af forsyningsvirksomheder. Måske er du advokat eller advokatfuldmægtig i et advokatfirma og rådgiver klienter om udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet. 

Priser ekskl. moms
IKA medlemmer: 299 kr.
Ikke-medlemmer: 1.299 kr.

Tilmeldingsfrist
16. september 2022

Afmelding
Afmelding uden beregning kan ske inden tilmeldingsfristen. Herefter faktureres hele deltagerprisen. Hvis du ikke har mulighed for at deltage, kan en kollega dog overtage din plads.