På dette online kursus stiller vi skarpt på forskellene (og lighederne) mellem udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet og udbud efter udbudsloven. Målet med seancen er at italesætte de væsentligste forskelle mellem regelsættene, så dig der navigerer i forsyningssektoren bliver klædt på at optimere din udbudsproces.

Emnerne er:

 • Hvilket regelsæt? Hvornår finder forsyningsvirksomhedsdirektivet, henholdsvis udbudsloven, anvendelse
 • Hvilke udbudsprocedurer kan anvendes forsyningsvirksomhedsdirektivet, og hvilke muligheder giver de forskellige procedurer?
 • Udvalgte nedslag for at belyse forskelle og ligheder mellem regelsættene
  • Tidsfrister
  • Udelukkelse, egnethed, udvælgelse og dokumentation
  • Konkurrenceparametre og evalueringsmetode
  • Underretning af tilbudsgiverne
  • Aktindsigt
  • Sanktioner i forbindelse med klager

OBS! Dette er et online kursus og ikke et webinar. Kurset bliver ikke optaget.

Program

Se programmet

Praktisk

Tid
02. februar 2023 kl. 09.00 til 12.00

Sted
Online via Microsoft Teams

Målgruppe
Kurset er for dig, der arbejder med udbud for forsyningsvirksomheder. Du arbejder som indkøber eller jurist i en forsyningsvirksomhed og bistår ved virksomhedens udbud, eller du arbejder som bygherrerådgiver og planlægger og gennemfører udbud på vegne af forsyningsvirksomheder. Måske er du advokat eller advokatfuldmægtig i et advokatfirma og rådgiver klienter om udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet. 

Priser ekskl. moms
IKA medlemmer: 299 kr.
Ikke-medlemmer: 1.299 kr.

Tilmeldingsfrist
01. februar 2023

Afmelding
Afmelding uden beregning kan ske senest den 23. januar 2023. Herefter faktureres hele deltagerprisen. Hvis du ikke har mulighed for at deltage, kan en kollega dog overtage din plads.

Log ind for at se deltagerlisten