Kære alle

Efter en lang pause i den udbudsjuridiske fødevarenetværksgruppen, genetableres gruppen på ny. Tovholder for gruppens arbejde er fortsat Betina Bergmann Madsen fra Københavns Kommune, som har mange års erfaring med fødevareudbud.

Formålet med netværket er vidensdeling omkring grønne og effektive fødevareudbud. Hvilke krav kan vi med fordel stille i vores udbud, og hvordan formulerer vi dem mest hensigtsmæssigt. Vi vil i arbejdet lade os inspirere af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøbs (POGI) målsætning for fødevarer samt EU's ”Green Public Procurement guidelines for food and catering”.

Arbejdet er således fokuseret på at afdække, hvorledes EU’s Green Procurement kriterier kan indarbejdes i et udbud, til inspiration for enhver der måtte have interesse herfor, samt at indsamle forslag til kriterier, der kan indarbejdes når POGO og/eller EU reviderer deres kriterier.

Det skal dog pointeres, at det ikke er et krav for deltagelse, at en given kommune har tilsluttet sig POGI kriterierne, andre officielle ordninger eller for den sags skyld har lokale vedtagne bæredygtighedskrav til fødevareudbuddene. Der er ingen forpligtelser tilknyttet andet end at du er offentligt ansat og med ansvar for gennemførelse af fødevareudbud.

Første møde vil blive afholdt hos Esbjerg Kommune den 25. februar 2019 kl. 10:00 til 14.00.

Dagsorden

Velkommen til Esbjerg v. Alice

Velkommen til netværket v. Betina

 • Hvad er visionen?
 • Hvordan opnår vi det?

Forslag til kommissorium v. Marie Louise Rementorp, Miljø- og Fødevareministeriet

 • Forslag til ændringer/Godkendelse
 • Møde kadence og placering

Baseline måling v. Betina

 • Hvad går det ud på?
 • Hvorfor laver vi en sådan?

Grønne krav i fødevareudbud v. Betina (og ministeriet?)

 • Green Public Procurement Guidelines – hvad er det?
 • POGI og hvad er det og hvordan kan vi arbejde med dem?

Politiske krav i udbud v. Betina

 • Hvilke grønne områder er svære at implementere
 • SMV problematikken (lokale fødevarer, nationalt og internationalt)

Fremadrettet arbejde med fokuserede områder

 • Hvilke områder skal vi arbejde med
 • Prioriter rækkegen af områderne
 • Ønsket output, og hvad skal vi gøre med det?

 

Til orientering kan oplyses, at gruppens mødeaktivitet begrænses til to halvårlige møder, som forventes afholdt i februar og september måned. Nærmere info omkring form og indhold vil blive drøftet på første møde.  

 

Vi håber meget på din deltagelse og opbakning til gruppens arbejde.  

Praktisk

Tid25. februar 2019 kl. 10.00 til 14.00
StedEsbjerg Kommune 
TilmeldingTilmelding til Betmad@slet-dette.kk.dk