Dagens tema er kontraktændringer og niveauet tager udgangspunkt i, at du som deltager forhånd har sat dig ind i lovgivningen for området og at du er aktiv deltagende i grupper og plenum. Der er lagt op til case-orienteret diskussion i grupper og plenum om udvalgte problemstillinger og inddragelse af deltagererfaringer.

Dagens underviser, Jesper Fabricius, faciliterer en mini-workshop om kontraktændrings- og leverandørskifteklausuler og ser gerne at du på forhånd byder ind med problemer/udfordringer, som du særligt ønsker behandlet.

Program

09.30 

Kaffe og let morgenmad
10.00Velkomst og indledning
10.15

Udbudslovens bestemmelser om kontraktændringer og relevant praksis

  • Hvad siger loven, og hvad siger doms- og klagenævnspraksis?
  • Faldgruber og opmærksomhedspunkter ved brug af reglerne
  • Hvad gælder efter udbudslovens afsnit III, IV og V og tilbudsloven?
11.15

 Udvalgte temaer – Diskussion i grupper og plenum

  • Er manglende håndhævelse af kontrakten/kravspecifikationen en kontraktændring og under hvilke betingelser?
  • Kan en dom/forlig i en tvist mellem ordregiver og leverandør være en kontraktændring og under hvilke betingelser?
  • Overvejelser ved brug af udbudslovens § 181 om supplerende ydelser
  • Hvor opstår problemerne? Deltagererfaringer og typiske udfordringer
12.00Frokost
13.00

Mini-workshop om kontraktændringsklausuler og leverandørskifteklausuler

14.00Konsekvenser af overtrædelser og brug af profylaksebekendtgørelser 
14.30Opsamling og overvejelser vedrørende praktisk udformning af kontraktændringer
15.00

Tak for i dag

IKA tager forbehold for ændringer

Praktisk

Tid28. februar 2019 kl. 10.00 til 15.00
StedComwell Middelfart
MålgruppeUdbudsspecialister, jurister, erfarne indkøbere og leverandører til det offentlige. 
Pris

IKA medlemmer: 499 kr.
Ikke-medlemmer: 1.499 kr.

Alle priser er ekskl. moms

Tilmeldingsfrist08. februar 2019
Afmelding

Afmelding uden beregning kan ske inden tilmeldingsfristen. Ved udeblivelse eller afmelding efter tilmeldingsfristen faktureres der til kostpris (Bemærk! Kostprisen er højere end deltagerprisen).

Hvis du ikke har mulighed for at deltage, kan en kollega dog overtage din plads.

Se deltagerlisten