Med afsæt i den seneste praksis fra EU-domstolen og Klagenævnet for Udbud ser vi på de praktiske og juridiske rammer for ordregiveres tilrettelæggelse af rammeaftale-udbud. Målet med dagen er, at du går derfra med en indsigt i den seneste praksis, samt en række praktiske værktøjer/overvejelser til brug for strukturering og gennemførelse af rammeaftale-udbud.

Program

09.00Kaffe og let morgenmad
09.30

Rammeaftaler – generelt

  • Rammeaftale eller almindelig kontrakt?
  • Hvilke pligter gælder i forhold til at fastlægge (og binde sig til) forventede mængder på forhånd?
  • Hvornår har en rammeaftale udtømt sin virkning?
  • Tildelingsmodeller 
11.00

Øvrigt sortiment (og ordinært sortiment)

  • Kan vi konkurrenceudsætte "øvrigt sortiment" – og i givet fald, hvordan?
  • Konkrete bud på håndteringen af kombinationsudbud (blanding af tjenesteydelser og varer) i lyset af KONE/Elevatorkendelsen
12.30Frokost
13.15

Kontraktuelle geværgreb

  • Hvordan laver vi en "driftbar" rammeaftale?
  • Milepæle, bod og håndhævelse
  • Håndtering af sortimentsændringer

Case

  • Deltagernes egen case – eller en undervisningscase 
15.30Tak for i dag

For at du som deltager kan få det optimale ud af dagen, vil du blive bedt om at indsende dine kontrekte cases ca. 14 dage før kurset.

Praktisk

Tid27. maj 2019 kl. 09.00 til 15.30
Sted

Trinity Hotel & Konference Center, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredricia

MålgruppeOrdregivere
Pris

IKA medlemmer: 499 kr.
Ikke-medlemmer: 1.499 kr.

Alle priser er ekskl. moms

Tilmeldingsfrist15. maj 2019
AfmeldingAfmelding uden beregning kan ske inden tilmeldingsfristen. Herefter faktureres hele deltagerprisen. Hvis du ikke har mulighed for at deltage, kan en kollega dog overtage din plads.

Se deltagerlisten