SKI og IKA inviterer i fællesskab alle forsyningsvirksomheder til netværksdag med temaet: Grønne og bæredygtige tiltag i forsyningssektoren. 

Den grønne dagsorden står øverst i offentlige udbud og indkøb. Alle taler om det, men hvordan gør andre i branchen og kan vi inspirere og lære af hinandens tiltag og erfaringer?

På denne dag skal vi høre om de udfordringer og overvejelser der gøres hos et forsyningsselskab om fremtidens grønne indkøb. Samtidig skal vi se et eksempel på en grøn indkøbspolitik og på hvordan man kan udføre FN’s Verdensmål i praksis fra strategi til handling.

Formålet med dagen er at skabe et fælles forum, hvor offentlige forsyningsselskaber kan videndele. IKA og SKI ønsker at styrke forsyningssektoren, styrke videndelingen på tværs og forsat hjælpe med at professionalisere det offentlige indkøb og fællesskabet.

Hos SKI og IKA er vi overbeviste om, at der er vigtige viden gemt hos forsyningssektorens selskaber, store som små, og på denne dag deler vi viden, erfaringer og udfordringer.

Deltag på dagen og bliv inspireret af andres erfaringer i arbejdet med den grønne omstilling, og få yderligere kendskab til de samarbejdsorganisationer der kan hjælpe netop jer med kompetenceudvikling, videndeling og netværk.  

Hvem er vi?

IKA er foreningen af offentlige indkøbere. Et centralt vidensdelingscenter for alle der arbejder med udbud og indkøb til offentlige, statslige og selvejende instanser. Herunder også forsyningssektoren.  Ca. 750 ordregivere og tilbudsgivere er allerede medlem af IKA, hør hvad vi kan gøre for dig.

SKI's formål er at effektivisere og professionalisere det offentlige indkøb. Hvert år køber den offentlige sektor ind for ca. 300 mia. kr. hos private virksomheder. Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) er sat i verden for at hjælpe det offentlige med at spare penge på netop indkøb. Ski har mere end 1300 overordnede offentlige virksomheder som kunder og har en omsætning på godt 8 mia. dkk årligt. SKI arbejder for bæredygtige og grønne indkøb i vores aftaler og arbejder for at imødekomme FN’s Verdensmål, hvor dette er muligt

 

Program

Program

09.00

Ankomst
Kaffebuffet med brød, saft og frugt

09.30

Velkomst og præsentation af agenda

09.40

Præsentation af IKA – Foreningen af offentlige indkøbere

Ved Charlotte Sander, Sekretariatsleder IKA

10.00

Præsentation af SKI

Ved Henrik Hjorth Hansen, Chefkonsulent, SKI

10.20

Pause, opfyldning og netværk

10.50

Bæredygtighed på SKIs rammeaftaler
Hvordan arbejder SKI konkret med at indarbejde bæredygtighed i offentlige udbud af rammeaftaler? Og hvordan kan SKI´s rammeaftaler bidrage til realisering af FN´s Verdensmål?                                                              

Oplægget vil tage udgangspunkt i den konkrete proces, som SKI har implementeret i udbuddets og kontrakternes forskellige faser herunder også i kontraktperioden. SKI vil også berører de udbudsretlige begrænsninger og udfordringer, som SKI i sin rejse har identificeret”.  

Ved Katrine Huldahl, Udbudsjurist, SKI

11.20

Pause, opfyldning og netværk

11.30

Grønne offentlige indkøb uden unødige omkostninger
9 ud af 10 virksomheder bakker op om, at den offentlige sektors vareindkøb sker mere grønt fremover. Hør mere om virksomhedernes erfaringer og anbefalinger til, hvor de sammen med deres kunder i den offentlige sektor kan levere grønnere løsninger. Oplægget tager afsæt i DI’s udspil ”Grønne offentlige indkøb uden unødige omkostninger” fra januar 2020

Ved Laura Svaneklink, Chefkonsulent, Dansk Industri

12.15

Frokost og netværk

13.00

De grønne udfordringer og overvejelser om fremtidens processer
Fordele og ulemper når flere forsyninger laver udbudsprojekter sammen. Hvordan projektorganisationen understøtter alle selskabers ønsker til et udbudsprojekt. Kravene til kommunikation og vidensdeling.”

Ved Malene Skræ, Udbudsjurist, SamAqua

13.30

Pause med kaffe og kage

13.50

Klima, miljø og bæredygtighed i dagligt virke og hvordan hos I/S Vestforbrænding

Ved Per Wulff, Chef for energi og distribution, I/S Vestforbrænding

14.30

Afrunding og opsamling på dagen

14.45

Tak for i dag

Praktisk

Tid

15. september 2020 kl. 09.30 til 15.00

Sted

Comwell Kongebrogaarden, Kongebrovej 63, 5500 Middelfart

Målgruppe

Offentlige forsyningsselskaber 

PrisGRATIS
Tilmeldingsfrist

Tirsdag den 1. september 2020

AfmeldingVed afmelding efter den 1. september 2020, faktureres afmeldingsgebyr svarende til kursets No-show gebyr, kr. 500,- eks. moms.