IKA INVITERER TIL UDBUDSJURA 2019 MED PROFESSOR OG PH.D. MICHAEL STEINICKE FOR DIG, SOM ER SPECIALIST I UDBUDSJURA

På baggrund af sidste års succes og venteliste til IKA Udbudsjura, afholder vi i år et hold i Aarhus den 3. december 2019 og i Køge den 5. december 2019. 

Prisen pr. deltager er KUN kr. 299,- eksl. moms 

Dagen vil kredse om tre vanskelige udbudsretlige problemstillinger:

  • Sortimentsudbud
  • Rammeaftaler
  • Prækvalifikation

Temaerne behandles dels gennem undervisning, dels gennem gruppearbejde og fælles opfølgning på de enkelte cases. Fokus er dine aktive bidrag og gruppearbejdet vil foregå på baggrund af cases, hvor der er anledning til både at drøfte meget konkrete problemstillinger og principper for håndtering af de relevante temaer.

Niveauet og undervisningen tager udgangspunkt i, at du på forhånd er bekendt med lovgivningen. 

 

 

Program

09.00

Kaffebuffet med brød saft & frugt

09.30

Velkomst & indledning

09.45

Sortimentsudbud

Undervisning og cases koncentrerer sig om de vanskeligheder, som er forbundet med at specificere og evaluere udbud med mange varelinjer (sortimentsudbuddene). Et særligt tema i den forbindelse er anvendelsen af den særlige danske bestemmelse i udbudslovens § 45, som giver mulighed for at specificere i produktkategorier.

10.30

Rammeaftaler

Vi fokuserer på den meget omdiskuterede EU-dom, C-216/17, Autorita, hvor Domstolen udtalte, at når den mængde, der er estimeret for hele rammeaftalen i udbudsbekendtgørelsen er nået, er rammeaftalen udtømt. Vi ser på, hvad der ligger i dommen, hvilke konsekvenser dette har for ordregivere, samt hvordan ordregiver kan tage højde for dette ved indgåelse af rammeaftaler.

11.00

Pause

11.15

Gruppearbejder, sortimentsudbud og rammeaftaler

12.00

Opfølgning på gruppearbejde

12.45

Frokost & Netværk

13.30

Prækvalifikation

Vi dykker ned i kriterier for udvælgelse af egnede tilbudsgivere. Der stilles krav om, at disse kriterier skal være objektive og ikke-diskriminerende, men denne meget brede ramme for prækvalifikationen medfører usikkerhed om, hvilke konkrete kriterier der kan anvendes. Der ses på forskellige typer af potentielle kriterier, på den særlige danske præcisering, hvorefter der kan tages særlige hensyn til visse virksomheder, samt på rammerne for, hvor tydelige kriterierne skal være, og hvordan evalueringen kan foregå.

14.15

Pause med kaffe & kage

14.45

Gruppearbejde prækvalifikation

15.30

Opfølgning på gruppearbejde og afrunding

16.00

Tak for i dag

Praktisk

Hold vest

Tid3. december 2019 kl. 09.00 til 16.00
StedSmedien v. Centralværkstedet, Værkmestergade  9, 8000 Aarhus C
MålgruppeOffentlige
Pris

IKA medlemmer: 299 kr.
Ikke-medlemmer: Ingen deltagelse

Alle priser er ekskl. moms.

Tilmeldingsfrist15. november 2019
AfmeldingAfmelding uden beregning kan ske inden tilmeldingsfristen. Herefter faktureres hele deltagerprisen. Hvis du ikke har mulighed for at deltage, kan en kollega dog overtage din plads.

Deltagerlisten - hold vest

Hold øst

Tid5. december 2019 kl. 09.00 til 16.00
StedComwell Køge Strand, Strandvejen 111, 4600 Køge  
MålgruppeOffentlige
Pris

IKA medlemmer: 299 kr.
Ikke-medlemmer: Ingen deltagelse

Alle priser er ekskl. moms.

Tilmeldingsfrist15. november 2019
AfmeldingAfmelding uden beregning kan ske inden tilmeldingsfristen. Herefter faktureres hele deltagerprisen. Hvis du ikke har mulighed for at deltage, kan en kollega dog overtage din plads.

Deltagerlisten - hold øst