Der er i den seneste tid kommet en del ny og spændende retspraksis fra EU-domstolen og Klagenævnet for Udbud, som – måske – ændrer den udbudsretlige virkelighed, som vi troede, vi kendte. På dette webinar sætter vi fokus på følgende:

  • Rammeaftaler (Domstolens dom af 18. december 2018 i C-216/17): I hvilket omfang er en ordregiver bundet af den maksimale mængde, som er udbudt – og kan det virkelig passe, at rammeaftalen er ”udtømt”, når den oplyste maksimale værdi er nået? 
  • Evalueringsmetoder igen-igen (Klagenævnets kendelse af 9. januar 2019): Er der grænser for anvendeligheden af ”Region Midt”-modellen: Vi drøfter kendelsen og berører også kort det fremsatte forslag til ændring af udbudslovens § 160, stk. 1.
  • Udskiftning af støttende enheder (Klagenævnets kendelse af 18. januar 2019): Lidt overraskende fandt Klagenævnet i denne kendelse, at en ordregiver var forpligtet til at lade en ansøger udskifte en støtteenhed, da det viste sig, at den gældende enhed (tilsammen med ansøger) ikke opfyldte det økonomiske mindstekrav. Vi gennemgår kendelsen og perspektiverer.

HUSK! Webinaret bliver optaget, så du kan se eller gense det, lige præcis når du har tid!

Praktisk

Tid27. februar 2019 kl. 09.00 til ca. 10.00
StedBag egen skærm
MålgruppeOrdregivere og leverandører
Pris

IKA medlemmer: 450,00 kr.
Ikke-medlemmer: Ingen deltagelse

Prisen er ekskl. moms.

Tilmeldingsfrist25. februar 2019
AfmeldingAfmelding uden beregning kan ske inden tilmeldingsfristen. Herefter faktureres hele deltagerprisen. Hvis du ikke har mulighed for at deltage, kan en kollega dog overtage din plads.

Se deltagerlisten