• Vil du udbygge din værktøjskasse og blive endnu bedre til at skabe værdi som indkøbscontroller?
  • Hvordan undgår man at gevinster bliver til "funny-money"?
  • Kunne du tænke dig at bygge netværk og få inspiration fra ligesindede?

Kan du svare ja til et eller flere af disse spørgsmål, bør du deltage på dette  kompetenceudviklingsforløb for indkøbscontrollere hos IKA.

Hvad er indkøbscontrollerens rolle i organisationen og hvorledes skaber indkøbscontrolleren værdi?

Disse spørgsmål vil blive behandlet på denne to dages uddannelse, hvor vi sammen vil undersøge hvorledes indkøbsværdi skabes og hvorledes indkøbscontrolleren kan bidrage væsentligt til at skabe klarhed og enighed om gevinster og forbedringer.

Uddannelsen vil tage udgangspunkt i værdiskabelsen i et indkøbsprojekt - hvorledes opstår og måles potentialer og hvordan konverteres det til reel værdi?

Mange har nok hørt om ”funny-money” eller at gevinsterne fordamper i en diskussion om ansvar og data. Hvorledes undgås dette? Hvad gør de bedste? Dette vil vi også behandle herunder indkøbscontrolleren rolle.

Undervisningen kommer til at foregå som et mix af teori og eksempler, som bliver kombineret med høj grad af deltagerinvolvering i form af løbende diskussioner og erfaringsudveksling med henblik på at skabe større selvindsigt i indkøbscontrollerens rolle.

Om underviseren

Ulrick Sebber, Valcon

Ulrick har 20 års erfaring, i at udvikle forsyningskæder og indkøb i private og offentlige virksomheder. Han har haft ansvar for udvikling og implementeret af kategoristyring og gevinstrealisering blandt de største offentlige indkøbsorganisationer. Desuden har Ulrick gennemført betydelige offentlige indkøbsprojekter som demonstration af agile udviklingsforløb og gevinstrealisering. 

Uddannelsen løber over to dage og prisen er inklusive overnatning og forplejning.

Der tages forbehold for ændringer.

  • Introduktion til gevinstbegrebet og hvorledes gevinster udvikles igennem et indkøbsprojekt

Hvorledes benyttes gevinster til at prioritere Bølge- og udbudsplanen og hvorledes styres udviklingen af gevinster? Hvorledes undgås at gevinster bliver til funny-money? 

  • Hvad skaber gevinster i et indkøbsprojekt – god viden til at støtte indkøberne og fag-centre

Gennemgang af den klassiske ”Indkøbsdiamant” og WS for deltagerne med udgangspunkt i konkret varekategori.

  •  Introduktion til spendanalyse – er dette en fremtidigt Controller leverance?

Gennemgang af konkret (anomymiseret) indkøbsanalyse fra en kommune. Hvorledes skabes overblik, hvad analyseres og hvorledes kommunikeres – bør dette være en typisk controller leverance? (drøftelse)

  • Hvorledes følges op på indkøb, gevinster og budgetter

I en budgetstyret økonomi er der flere udfordringer omkring gevinsthåndtering. Dels er budget afhængig af både en Pris-effekt men også Styk-effekt. Hvorledes håndteres dette? Hvorledes styres budgetreduktion som følge af gevinster? WS/brainstorm med deltagerne

  • Hvad er relevante indkøbs KPI’er – præsentation af KPIer, definition og eksempel på dash board

Gennemgang af klassiske indkøbs KPI’er samt præsentation af konkret dash board. Herunder en drøftelse af hvorledes indkøbs KPI’er vælges

  • Indkøbscontrollerens rolle - Hvilke barrierer er der for at komme i gang?

Introduktion til indkøbsorganisering (kategorigrupper) herunder roller og ansvar.
Med dette udgangspunkt en drøftelse af indkøbscontrollerens rolle og barrierer for at udvikle sig i denne rolle (samt selvfølgelig hvorledes man kan imødekomme eventuelle barrierer)

Praktisk

Tid13-14. november 2019
StedComwell Hotel Sorø, Abildvej 100, 4180 Sorø
MålgruppeOffentlige indkøbscontrollere og indkøbsfunktioner med interesse i kursets formål.
PrisIKA medlemmer: 4.995 kr. eksl. moms
Tilmeldingsfrist11. oktober 2019
AfmeldingAfmelding uden beregning skal ske inden afmeldingsfristen. Herefter faktureres hele deltagerprisen. Hvis du ikke har mulighed for at deltage, kan en kollega dog overtage din plads.

Se deltagerlisten