Mødet flyttes til den 23. november 2020, grundet den nuværende stigning i tilfælde af COVID-19, i Aarhus

Mødets tema: Plast

Inden mødet:
Overvej hvor din organisation befinder sig i praksis på bæredygtighedsrejsen, og gør dig klar til at dele bæredygtige erfaringer og tiltag fra egen organisation.

Alle deltagere bedes på forhånd forberede forslag til tænketankens 2. møde, tema og indhold. 

Dagsorden:

09.30

Kaffe og let morgenmad

10.00

Introduktion – hvad vil vi med tænketanken?

Ved tovholdere Mette Rich, Aarhus Kommune og Helle Bjerregaard, VIA University

10.45

Bordet rundt kort; Hvor er jeres organisation og hvad er din rolle heri?

Bæredygtige erfaringer på en skala. Hvad er status?  

11.15

Pause

11.30

En bæredygtighedsrejse i Aarhus Kommune
Konkret case fortælling om kommunens strategi for plast

Ved Projektleder Hanne Tokkesdal, Aarhus Kommune

12.15

Frokost og netværk

12.45

Kan bæredygtige indkøb gøre en forskel?

Der synes at være plast allevegne. Hvordan kan efterspørgslen på genanvendte materialer stimuleres?

For at stimulere den cirkulære økonomi advokerer Faerch for, at danske politikere skaber rammerne for en beskatning på fødevareemballage, der ikke indeholder genanvendt materiale. Ligeledes er der behov for progressive beslutninger, der giver incitamenter til at vælge genanvendelige monomaterialer – man kunne starte med de offentlige indkøb, da man her kan skabe store volumener, som giver infrastrukturen incitamenter til at fokusere yderligere på disse materiale/affaldsstrømme.

Ved Thomas Bak Thellesen, CSR Director, Færch A/S

13.30

Pause

13.45

What’s in it for me – Workshop om konkrete værktøjer
Oplæg, etablering af grupper
Gruppevis opsamling og fremlæggelse
Faciliteres af Mette Rich og Helle Bjerregaard

14.45

Opsamling og næste møde
Opsamling på forslag til kommende møde

15.00

Tak for i dag

Praktisk

Tid23. november kl. 09.30-15.00
Sted

Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C

Møderum 2

MålgruppeMedlemmer af gruppen
Tilmeldings-/
Afmeldingsfrist
06. november 2020
Deltagergebyr250 kr. ekskl. moms. pr. person

Se deltagerlisten