Dagsorden

9.30-10.00Kaffe og morgenbrød. Mødet starter kl. 10.00
10.00-11.30

Verdens største indkøbsanalyse - SKI Indkøbsdatasamarbejde

Det kommunale indkøbsdatasamarbejde har siden begyndelsen i 2016 årligt indsamlet, kategoriseret, analyseret og rapporteret på de kommunale fakturaer. Takket være kommunernes vilje til at bidrage med deres data har SKI gennem årene udarbejdet en række fælles rapporter til alle deltagende kommuner. Ligesom en række kommuner har fået foretaget individuelle analyser.

William Fellows-Jensen, chefkonsulent i SKI’s analyseenhed, vil præsentere status for samarbejdet samt nogle af de centrale rapporter. Herunder hvad data kan fortælle os om transaktionsomkostninger. Oplægget vil også berøre, hvad kommunerne har brugt analyserne til, ligesom udfordringer i relation til kategorisering og kategoristyring vil blive vendt.

11.30-12.00

Erfaringsdeling omkring arbejdet med kategoristyring

På seneste møde i efteråret havde vi et oplæg om kategoristyring, og der vil på dette møde være mulighed for at dele og lade sig inspirerer af, hvor langt man i de enkelte organisationer er kommet herunder, hvilke tiltag man har forsøgt sig med, eller som man har planer om at iværksætte. Formen vil være à la bordet rundt, og alle kan byde ind med små og store tiltag eller ideer, hvilket kan skabe grobund for efterfølgende vidensdeling eller samarbejde.

Hold øje med Teams, her skulle slides fra oplæg vedr. kategoristyring, gerne snart komme.

12.00-12.30Frokost
12.30-14.00

Optimering af indkøbsadfærd – transaktionsomkostninger

Optimering af indkøbsadfærd er et af tiden ”hotte emner” både i relation til reduktioner af transaktionsomkostninger og ift. den grønne dagsorden. Laura Svaneklink fra Dansk Industri vil indlede emnet med at fortælle om deres analyser og anbefalinger ift. emnet, som indgår i rapporten Grønne offentlige indkøb uden unødige omkostninger.

Efterfølgende vil Asbjørn fra Hjørring Kommune fortælle om beregningerne bag de satser på transaktionsomkostninger, som bliver brugt i mange danske analyser, samt hvordan de i Hjørring Kommune gennem flere år har arbejdet med at nedbringe transaktionsomkostningerne. Line fra Viborg Kommune vil supplerer ift., hvordan man i Viborg Kommune har grebet emnet an.

Alle er velkommen til at supplerer, hvis man selv i egen organisation arbejder med emnet.

14.00-14.10

Udbytte af IKA’s kursus Indkøbscontrollere

En deltager vil fortælle om udbyttet af kurset, som IKA udbyder igen i efteråret 2020.

14.10-14.30

Opsamling og afrunding

Herunder drøftelse af brug af Teams, punkter til næste møde, og hvem der står for næste møde.

Programmet er foreløbigt

Praktisk

Tid

Den 1. oktober 2020 kl. 09.30 - 14.30

Sted

OBS! Mødet er flyttet til:
Workspace Campen, Viborgvej 159A, 8210 Aarhus V.
Konferencesal M3.

ParkeringOBS! Betalingsparkering ved Workspace.

Målgruppe

Medlemmer af gruppen - Bemærk der er begrænset antal pladser til dette møde

Tilmeldingsfrist

Den 17. september 2020

Max antal22 personer
Tilmeldingsgebyr

Pris kr. 250,- eksl. moms for deltagergebyr