Udbudsretlig case-træning for erfarne udbudskonsulenter og udbudsjurister

Flere af IKA’s medlemmer har ytret ønske om, at der etableres et mere kontinuerligt og praktisk vinklet tilbud om kompetenceudvikling for erfarne udbudspraktikere.

Vi har lyttet og etablerer nu i samarbejde med Martin Stæhr et udbudsretligt netværk, der mødes to gange om året og gennemgår helt konkret udbudsretlig case-træning og diskuterer relevante og aktuelle udbudsretlige ”hverdags-problemstillinger”. Altså ingen klassisk skrivebordsundervisning, men fokus på det praktiske og strategiske og med maksimal inddragelse af deltagerne i netværket.

Deltagelse i netværket er en oplagt overbygning til IKA-medlemmer, der har gennemført IKA College, men vil i sagens natur også være relevant for alle andre, der har en grundlæggende forståelse for udbudsreglerne, men ønsker at blive løbende kompetenceudviklet og opnå nye praktiske redskaber til håndtering af udbudsretlige problemstillinger.

Emnerne for det første netværksmøde fremgår af netværksbeskrivelsen. Emner for efterfølgende netværksmøder vil blive fastlagt i samarbejde med deltagerne i netværket.

Har du spørgsmål vedrørende netværket, er du velkommen til at kontakte enten Charlotte Sander, charlotte@slet-dette.ika.dk eller Martin Stæhr, mst@slet-dette.ssiadvokater.dk.

Program

Formål: Kompetenceudvikling af erfarne udbudspraktikere. Nye redskaber til at håndtere almindeligt forekommende udbudsretlige problemstillinger via virkelighedsnær case-træning og erfaringsudveksling mellem deltagerne.

Emner til 1. kursusdag 21. maj 2019:

 1. Beregning af kontraktværdi i forhold til relevante tærskler
  Vi skal bl.a. beskæftige os med:
  - Den enkelte kontrakt eller flere kontrakter i sammenhæng?
  - Sammenlægning af løbende ydelser/anskaffelser
  - 4-års reglen?
  - Fejlskøn i forhold til kontraktværdien
  - Delydelsesreglen
  - Blandede kontrakter
 2. Ordregivers undersøgelsespligt
  Blandt andet fokus på:
  - Har ordregiver pligt til at gennemgå et tilbud i alle detaljer
  - Skal ordregiver undersøge rigtigheden af oplysninger i tilbud
  - Undersøgelse af rigtigheden af ESPD-oplysninger
  - Indsigelser fra forbigåede tilbudsgivere over vinderes konditionsmæssighed
  - Indsigelser efter kontraktindgåelsen
 3. Højaktuelle emner på baggrund af seneste måneders KLFU-praksis

Alle emner belyses og diskuteres via konkrete cases. Der er således ikke tale om klassisk paragrafgennemgang – vi fokuserer på den udbudsretlige ”virkelighed”.

Emner til de efterfølgende netværksdage fastlægges i samarbejde med netværket.

Emner, der vil indgå i case-træningen, kunne eksempelvis være:

 • håndtering af aktindsigt i forbindelse med udbud
 • fejl og mangler i ansøgninger og tilbud
 • indsigelser og klager i forbindelse med udbud – strategisk håndtering
 • kontrakter under tærskelværdien

  

Kl. 9.00Kaffebuffet med brød, saft & frugt
Kl. 9.30Mødestart – Velkommen til Udbudsretligt Netværk
Kl. 10.45Pause
Kl. 11.00Udbudsretlig Netværk fortsat
Kl. 12.15Frokost
Kl. 13.00Udbudsretlig Netværk fortsat
Kl. 14.30Eftermiddagspause med kage
Kl. 16.00Mødeslut

Praktisk

Tid

Hold 1:
21. maj 2019 kl. 09.30 til 16.00 og
03. oktober 2019 kl. 09.30 til 16.00

Hold 2:
20. juni 2019 kl. 09.30 til 16.00
02. oktober 2019 kl. 09.30 til 16.00

StedComwell Kongebrogården, Kongebrovej 63, 5500 Middelfart
MålgruppeOffentlige indkøbere
Pris

IKA medlemmer: 2.500 kr. (Prisen er for begge dage)
Ikke-medlemmer: Ingen deltagelse

Prisen er ekskl. moms.

Tilmeldingsfrist07. maj 2019
AfmeldingAfmelding uden beregning kan ske inden tilmeldingsfristen. Herefter faktureres hele deltagerprisen. Hvis du ikke har mulighed for at deltage, kan en kollega dog overtage din plads.

Se deltagerlisten for hold 1

Se deltagerlisten for hold 2