I forlængelse af PUBLICURE’s to meget velbesøgte – indlæg om sortimentsudbuds-webinarer udbyder IKA dette IKA LYN Online.

IKA’s medlemmer inviteres til at sende en detaljeret sortimentsudbudssag, som befinder sig i planlægningsstadiet (altså hvor varekurven ikke ligger fast).

Underviserne udvælger på forhånd den mest egnede case, som danner grundlag for det online arrangement. IKA-medlemmernes udbud bliver den gennemgående case på undervisningsdagen i et forsøg på at gøre drøftelserne om kategorisering, repræsentativt udsnit, evalueringsmodel og B-sortiment endnu mere konkret.

Cases skal sendes til ika@slet-dette.ika.dk. Deadline for at indsende cases er den 5. januar 2021.

Program

10.00Velkommen og online spilleregler
10.10

Rammerne for produktkategorisering, der lovligt og hensigtsmæssigt afgrænser hvilke konkrete produkter, inden for de omfattede produktkategorier, der efterfølgende kan blive omfattet af kontrakten eller rammeaftalen

10.30

Pause

10.45Identifikation af et repræsentativt udsnit af sammenlignelige produkter i tilbudsgivernes tilbudte sortiment
11.30 

Frokostpause

12.15

Modeller for sikring af sammenlignelige produkter ved evalueringen

13.00Pause
13.15

Modeller for adgang til leverandørens øvrige sortiment.

13.45Afrunding og spørgsmål
14.00Tak for i dag

Der tages forbehold for ændringer.

Praktisk

Tid14. januar 2021 kl. 10.00 - 14.00
Sted

Online via Zoom

MålgruppeOffentlige ordregivere
Pris pr. deltagerIKA medlemmer: 299 kr. ekskl. moms.
Ikke-medlemmer: 1.299 kr. ekskl. moms.
Tilmeldingsfrist11. januar 2021
AfmeldingAfmelding uden beregning kan ske inden tilmeldingsfristen. Herefter faktureres kostprisen. Hvis du ikke har mulighed for at deltage, kan en kollega dog overtage din plads.

Se deltagerlisten