- Implementeringen af sanktionerne i offentlig udbud.

Folketinget er på vej med en lovændring til forventet ikrafttræden medio 2023, der vil medføre,

  • at ordregivende myndigheder i forbindelse med udbud pålægges en forpligtelse til at sikre, at udenlandske virksomheder før kontraktindgåelse har tilladelse fra Erhvervsstyrelsen til at påtage sig udførelse af opgaver inden for kritisk infrastruktur m.v. (ændring af Investeringsscreeningsloven), og
  • at ordregivende myndigheder skal indhente Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens tilladelse, såfremt de ønsker at benytte sig af én af undtagelsesbestemmelserne til indgåelse af aftaler med russiske interesser, der ellers er udelukket fra at få tildelt offentlige kontrakter i henhold til art. 5K i Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 med senere ændringer (ny bekendtgørelse), og
  • at Klagenævnet for Udbud får hjemmel til at påse overholdelsen af den nye bekendtgørelse (hjemmelsbestemmelse i Klagenævnsloven).

På dette webinar giver advokat og partner Peter Lund Meyer, Publicure og professor Bent Ole Gram Mortensen, Syddansk Universitet deres bud på, hvordan du skal håndtere EU’s sanktionspakke i fremtiden.

Webinaret bliver optaget og sendes til alle tilmeldte efterfølgende

Praktisk

Tid
08. juni 2023 kl. 10.00 til 11.00

Sted
Online via GoToWebinar

Målgruppe
Ordregivere og leverandører

Pris
IKA medlemmer: GRATIS
Ikke-medlemmer: Ingen deltagelse

Tilmeldingsfrist
08. juni 2023