Der er kommet regler om, at kommuner skal udbyde forbrændingsegnet affald (lov 745 af 13. juni 2023). Loven ophæver de almindelige in house-regler og medfører også, at kommunerne skal udskille forbrændingsaktiviteterne i aktie- eller anpartsselskaber. De nye selskaber må kun udføre forbrændingsaktiviteter og f.eks. ikke selv stå for at transportere affaldet til forbrænding.

Mange kommuner har traditionelt anvendt deres forbrændingsselskaber til at forberede og gennemføre udbuddene. Men hvad betyder de nye regler for jeres tilrettelæggelse af udbud på affaldsområdet? Må I fortsat bede jeres forbrændingsselskab om at forberede og gennemføre udbuddene, eller skal det f.eks. være et andet selskab i koncernen, som gør dette? Og hvad skal I være opmærksom på i den forbindelse?

Det stiller vi skarpt på til webinaret på baggrund af den nye lov og de såkaldte konkurrencefremmende tiltag, som Forsyningstilsynet har lavet i tilknytning til reglerne.

Vi tegner de væsentligste af problemstillingerne op, som kommunerne skal forholde sig til i den forbindelse, og giver dig praktiske tips til, hvordan I håndterer dem.

Webinaret holdes af partner, advokat Eva Olesen og advokat (L) Helle Lorentsen Bøgeskov, VILTOFT advokatfirma. Eva og Helle har lavet den juridiske analyse til brug for Forsyningstilsynets baggrundsnotat om reglerne.

Kurset henvender sig til udbudskonsulenter og andre, der arbejder med konkurrenceudsættelse inden for affaldsområdet.

Det er ikke en forudsætning, at du på forhånd kender de nye lovregler for at deltage.

Webinaret bliver optaget og sendes til alle tilmeldte efterfølgende.

Praktisk

Tid
19. september 2024 kl. 10.00 til 11.00

Sted
Online via GoToWebinar

Målgruppe
Ordregivere

Pris
IKA medlemmer: GRATIS
Ikke-medlemmer: Ingen deltagelse

Tilmeldingsfrist
19. september 2024

MEDLEM
Er du ikke selv medlem af IKA, så er din organisation det højst sandsynligt. Kontakt ika@slet-dette.ika.dk, hvis du er i tvivl.
Du kan også læse mere om medlemskab og priser her.