Hvem tilhører en reference? hvordan afgrænses ”udført” mest hensigtsmæssigt? skal ordregiver føre kontrol med referencer – og hvordan? kan ordregiver indhente og bruge udtalelser om tilfredsstillende udførelse af en referenceopgave?

Disse spørgsmål (plus det løse) besvarer vi på dette webinar, hvor vi igen sætter fokus på et af de emner, som volder både tilbudsgivere og ordregiver flest kvaler. 

Webinaret bliver optaget og sendes til alle tilmeldte efterfølgende

Praktisk

Tid
17. august 2022 kl. 09.00 til ca. 10.00

Sted
Online via GoToWebinar

Målgruppe
Ordregivere og leverandører

Pris
IKA medlemmer: GRATIS
Ikke-medlemmer: Ingen deltagelse

Tilmeldingsfrist
17. august 2022