I samarbejde med advokatvirksomheden Horten tilbyder IKA nu webinar
den sidste onsdag i hver måned.

Webinarerne tager udgangspunkt i højaktuelle, udbudsretlige emner og er typisk
af 1,5 times varighed.

Du skal være medlem af IKA for at deltage.

Se vores aktivitetskalender for information om næste webinar.

Afholdte webinar

IKA har afholdt nedenstående webinar. 

Ønsker du at købe optagelsen af et eller flere af webinarene kan du kontakte ika@slet-dette.ika.dk.
Pris pr. webinar: 450,00 kr. ekskl. moms.

2018:
Oktober

Kommuner og socialøkonomisk virksomhed
Flere kommuner har stigende fokus på at fremme socialøkonomiske virksomheder – men hvad skal man være særligt opmærksom på?

På dette webinar vil vi:

 • Kort opridse hjemmelsgrundlaget for, at en kommune kan være medejer af en socialøkonomisk virksomhed – enten i samarbejde med andre kommuner eller med private.
 • Skitsere mulige organiseringsformer for et sådant (offentligt eller privat) samarbejde.
 • Give et overblik over udbudsreglernes vigtigste muligheder og begrænsninger i forhold til at lægge vægt på socialøkonomiske hensyn.
SeptemberSortimentsudbud - hvor svært kan det være?

Sortimentsudbud er til stadighed en af de udbudstyper, som volder flest hovedbrud. Men hvor svært kan det egentlig være – og er det mon muligt at lave et sortimentsudbud uden voldsomme transaktionsomkostninger på begge sider af bordet? Vi tager fat i nogle af de vanskeligste problemstillinger, herunder i forhold til:

 • Produktkategorier og øvrigt sortiment?
 • Hvad indebærer kravet om evaluering af et repræsentativt udsnit?
  - Forbrug
  - Kvalitative kriterier
 • Evalueringsmetoder: Faldgruber og muligheder
  - Klassisk
  - Vareindkøbsmodellen
  - Rabatmodellen
 • Kan vi undgå ukonditionsmæssige tilbud?
  - Tilbudslister
  - Produktbeskrivelser
  - Adgang til reparation af mangler
August

Udbud på forsiden
Vi ser på tre af de udbudsrelaterede problematikker, som har fået særlig meget fokus i 2018:

1. Fødevaresagen (Dansk Cater mod SKI)

 • Hvad er op og ned i sagen – og hvad er status?
 • Hvad kan vi forvente af den verserende retssag?

 2. Arbejds-/sociale klausuler (og kontrol med samme)

 • Hvilke udbudsretlige rammer gælder for arbejds- og sociale klausuler?
 • I hvilke kontrakter giver klausulerne mening?
 • Hvordan sikrer ordregiver overholdelse af arbejds- og sociale klausuler – sådan helt lavpraktisk?

3. ATEA-sagen

  • Status, herunder seneste udmeldinger fra Moderniseringsstyrelsen og SKI
  • Konsekvens(er) for fremtidige udbud
  • Fokuspunkter for ordregiver – og leverandører
  Juli

  ATEA-sagen (gratis webinar)
  En enig domsmandsret fandt ved Retten i Glostrup onsdag den 27. juni 2018 syv tidligere chefer hos henholdsvis it-leverandøren Atea og Region Sjælland skyldige i bestikkelse og underslæb. Atea A/S blev endvidere fundet ansvarlig for de ansattes overtrædelser og idømt en bøde på 10 mio. kr.

  Vi gennemgår hovedlinjerne i dommen/sagskomplekset og besvarer følgende spørgsmål:

  • Hvor meget (eller hvor lidt) skal der til for, at der er tale om bestikkelse?
  • Hvilke betydninger får ATEA-dommen for igangværende udbud, kommende udbud og hvad med igangværende kontrakter?
  • Får dommen konsekvenser for SKI-aftaler (og leverandøraftalen indgået på baggrund af SKI-aftaler)?
  JuniInhouse (horisontale samarbejder) og kontrolbud

  Klagenævnet for Udbud blåstemplede ved kendelse af 22. marts 2018 et horisontalt samarbejde mellem to kommuner om madproduktion. Kendelsen indeholder vigtige og ganske principielle fortolkningsbidrag til forståelsen af, hvornår ordregivere kan samarbejde uden at skulle i udbud. Vi ser på de betingelser for horisontale samarbejder, som Klagenævnet udstikker i kendelsen.

  Som en anden, men dog beslægtet problemstilling, optræder kontrolbud i stadig flere udbudsprocesser. Og i visse brancher har tilbudsgiverne og disses brancheforeninger stort fokus på om, og hvordan, kontrolbudsbekendtgørelsen følges.

  • Men hvornår finder kontrolbudsbekendtgørelsen anvendelse. Og hvad er egentlig konsekvensen, hvis den ikke er fulgt?
  • Kan en ordregiver undgå at følge kontrolbudsbekendtgørelsen ved blot at foretage overslagsberegninger (og ikke et egentligt kontrolbud)?
  • Og er det også kontrolbud, hvis et helt eller delvist kommunalt ejet selskab ønsker at afgive tilbud?

  Vi samler op på seneste praksis og besvarer ovenstående spørgsmål.

  MajSeneste nyt om evalueringmodeller

  På webinaret genbesøger vi evalueringsmetoder/-modeller og gennemgår den seneste udvikling, herunder:

  • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen reviderede vejledning - hvor meget er egentlig ændret?
  • Kommisionsmodellen, korrektionsmodellen og prismodellen – hvad er seneste nyt?
  • Adgangen til at ændre i en offentliggjort evalueringsmetode
  • Beskrivelseskrav (eller mangel på samme) i forhold til kvalitative underkriterier
  AprilPersondataforordningen: Hvad skal du vide?
  MartsUdelukkelse, egnethedskrav (mindstekrav) og ordregivers kontrol
  Hvordan skal egnethedskrav (mindstekrav) formuleres efter Klagenævnets seneste praksis – og hvilken kontrol skal ordregiver føre med kravets opfyldelse?
  FebruarServicelovens § 112 vs. Udbudsreglerne
  Er prisindhentninger (uden udbud) farbar vej efter Hardam-dommen?
  JanuarDanskuddannelse
  væsentligste ændringer, som den nye danskuddannelseslov har medført, og giver praktiske anbefalinger til hensigtsmæssige udbud af driftsaftaler indenfor danskuddannelsesområdet efter light-regimet.

  FAQ

  Et IKA Webinar er et onlinekursus, som bliver transmitteret direkte fra Hortens lokaler.
  Indlægsholderne er advokater fra Horten.

  Som deltager ser du webinaret på egen computer, smartphone eller table, hvor det passer dig. Du sidder altså ikke fysisk i undervisningslokalet.

  Der er ingen krav om aktiv deltagelse under webinaret. Dog har du mulighed for løbende at stille spørgsmål til indlægsholderne via en chat-funktion.

  Webinaret kan også ses, efter det er blevet afholdt. Alle deltagere modtager et link med optagelsen.

  Det koster 450,00 kr. deltage i et IKA Webinar. Du skal være medlem af IKA for at kunne tilmelde dig.

  I kan også købe et årsabonnement til 4.500 kr. for hele 2018 (11 webinar i alt).

  Der betales for deltagelse pr. skærm. I må altså se med, så mange I har lyst, men linket til webinaret kan kun vises på én skærm.

  Alle priser er ekskl. moms.

  Webinarerne afholdes den sidste onsdag i hver måned kl. 9:00 og vil typisk vare 1 til 1,5 time afhængig af emnet. I vores aktivitetskalender kan du se næste emne.

  For at se et IKA Webinar kræves det, at du har adgang til internettet og en computer med en browser (alle styresystemer er understøttet), tablet eller en smartphone.

  Vi transmitterer vores webinarer via systemet GoToWebinar, hvilket betyder, at du kan se dem, uanset om du bruger pc, Mac, tablet, smartphone osv..

  Vi anbefaler dog, at du bruger en computer med et tastatur, hvis du ønsker at stille spørgsmål via chatfunktionen under webinaret.

  Et par dage inden afholdelse af webinaret vil vi sende dig et link til at registrere din deltagelse på webinaret. Herefter modtager du et link, som du skal logge på, når webinaret starter.

  Linket modtager du på den e-mail, som du angivet ved din tilmelding til webinaret.

  Ja.

  Har du deltaget på/været tilmeldt et webinar, vil du efterfølgende få tilsendt et link, hvorfra du kan afspille webinaret, alle de gange du har lyst.

  Har du spørgsmål, som du ikke fandt svar på her, er du velkommen til at kontakte sekretariatskoordinator Lene Lyneborg-Jensen: lene@slet-dette.ika.dk - tlf. 6128 0858.