• Ønsker du at udvide dine kompetencer indenfor contract management?
  • Vil du udbygge din værktøjskasse og blive endnu bedre rustet til at sikre optimalt udbytte og nyttemaksimering af kontrakten?
  • Kunne du tænke dig at bygge netværk og få inspiration fra ligesindede?

Kan du svare ja til et eller flere af disse spørgsmål, bør du deltage på efterårets kompetenceudviklingsforløb hos IKA.

På dette kursus kommer du på 2 dage rundt om alle de elementer, der skal til for at udføre Contract Lifecycle Management, herunder Contract Managerens rolle i organisationen, sikring af optimalt udbytte og nyttemaksimering af kontrakten, analysering, styring og ændring af kontrakten med mere. Du får konkrete værktøjer og metoder, der kan bruges i de forskellige faser af kontraktstyringen, ligesom vi gennemgår processer og tjeklister.

Kurset lægger vægt på en høj grad af deltagerinvolvering i form af løbende diskussioner og løsning af opgaver. 

Om underviseren

Underviser Pernille Geil fra Devoteam har stor erfaring med Contract Management og er primært sonderet i det offentlige. Hun har arbejdet med contract management, udbud og indkøb både på leverandør- og kundesiden i mere end ti år. Ud over at undervise, arbejder Pernille på contract management-projekter hos primært offentlige kunder. 

Pernille har skræddersyet programmet til IKAs medlemmer.

Kurset løber over to dage og prisen er inklusive overnatning og forplejning.

Modul 1: Rammer for Contract Management

Roller, ansvar, arbejdsopgaver
- Hvordan defineres contract managerens roller, ansvar og opgaver, herunder også i forhold til indkøb, jura, category management, contract controller m.v.
- Hvem har ansvar for kontraktfortolkning m.v.

Processer
- Hvilke processer håndteres af contract manageren og hvilke processer er contract manageren i øvrigt involveret i eller afhængig af? Der gennemgås konkrete eksempler.

Kompetencer
- Hvilke kompetencer forventes contract manageren at have?

Modul 2: Implementering i virksomheden / organisationen

Hvordan kommer man i gang?
- Contract Management sker mange steder i organisationen. Er der behov for centralisering, koordinering, uddannelse m.v.?

Rammer
- Hvilke rammer sættes af ledelsen og hvordan kan Contract Management understøtte dette - særligt i forhold til at sikre opfyldelse af konkrete behov og businesscasen?

Sammenhæng til resten af virksomheden / organisationen
- RACI – hvem gør hvad, og hvem har ansvar for hvad i organisationen i forhold til kontrakten. Kontraktejer, bruger, CM m.v.

Modul 3: Kontraktindgåelse

Standardkontrakter, optimering af kontrakter, den afbalancerede kontrakt
- Standardisering af vilkår
- Vi gennemgår contract managerens rolle i forbindelse med kontraktindgåelse og valg af kontraktparadigme. Desuden kigger vi på, hvordan contract manageren kan bidrage til den fortsatte udvikling af kontrakter og professionalisering af organisationen

Modul 4:
Contract Lifecycle Management

Porteføljestyring
- Hvordan kategoriseres kontrakter og styres herefter?
- Hvordan besluttes kontraktstyringsniveau?

Kontraktens faser
- Opstart, realisering og exit - hvilke Contract Management opgaver ligger der i de enkelte faser?
- Hvilke håndtag ligger i kontrakterne
- Når en kontrakt udløber vil der uanset, om den skal fornys/genudbydes, lukkes ned eller andet, være behov for contract managerens assistance

Beskrivelse og fortolkning af leverancer og forpligtelser
- Contract obligation management
- Forpligtelser f.eks. i forbindelse med bod
- Kontrakten som et samarbejdsdokument

Opfølgning på leverancer og milepæle
- Hvordan sikrer man, at organisationen involverer contract manageren inden godkendelse af milepæle?
- Hvordan kan contract manageren bidrage til overholdelse af milepæle og hjælpe med at sikre korrekte leverancer?
- Hvordan sikres, at egen organisation lever op til kontrakten?

Modul 5:
Sammenhængen mellem anskaffelse og kontraktstyring

Overdragelse og involvering
- Hvornår og hvordan inddrages contract manageren i anskaffelsesfasen?

Vidensoverdragelse
- Hvordan sikres vidensoverdragelse i forbindelse med transition ind og transition ud? Contract manageren sidder inde med meget vigtig viden for begge processer – der skal være en proces for at sikre overdragelse eller involvering.

Muligheder og begrænsninger i ændring af kontrakten
- Ændringer i medfør og ændring af kontrakt
- Kan man blive klogere undervejs
- Må vi ændre på bonus/bodsstrukturen
- Leverandørskifte

Praktisk

Tid17.-18. november
StedComwell Køge Strand, Strandvejen 111, 4600 Køge
MålgruppeOffentlige ordregivere med interesse for contract management
PrisIKA medlemmer: 4.995 kr. eksl. moms
Tilmeldingsfrist16. oktober 2020
AfmeldingAfmelding uden beregning skal ske inden d. 16. oktober 2020 Herefter faktureres hele deltagerprisen. Hvis du ikke har mulighed for at deltage, kan en kollega dog overtage din plads.

Se deltagerlisten