• Har du lyst til at få boostet dine evner i proces- og projektledelse?
 • Har du brug for at blive bedre til det relationelle arbejde mellem mennesker?
 • Kunne du tænke dig at bygge netværk og få inspiration fra ligesindede?

Kan du svare ja til et eller flere af disse spørgsmål, bør du deltage på efterårets kompetenceudviklingsforløb hos IKA.

Uddannelsen er målrettet mod indkøbere, som har gennemført en række udbud, og godt kunne tænke sig at blive endnu bedre til den processuelle del af indkøbsarbejdet. Uddannelsen er ligeledes meget relevant i forhold til opbygning og styrkelse af dit netværk blandt indkøbere på tværs af geografi og organisationer. 

Underviserne

To yderst kompetente undervisere står klar til at føre deltagerne sikkert igennem forløbet, der tager udgangspunkt i deltagernes egen hverdag som indkøbere.

Martin Haaning, direktør i Rambøll, med særlig speciale indenfor udbudsprocesser.

Ole Lauge Sørensen, chefkonsulent i Alethia, med særlig speciale indenfor proces- og projektledelse.

Temaer:

 • Læringsmål og succeskriterier i relation til indkøbs- og udbudsarbejdet
 • Introduktion til proces- og projektforståelse
 • Den gode projektopstart – målanalyse
 • Tidsestimering
 • Analyse og inddragelse af interessenter
 • Risikohåndtering
 • Arbejdsgrupper og hjemmeopgaver

Som udbudskonsulent er der mange udfordringer i en kompleks hverdag med mange forskellige typer af opgaver. På Modul 1 sætter vi fokus på de udfordringer, udbudskonsulenterne møder. Vi arbejder med den gode projektopstart og med de udfordringer, som deltagerne selv formulerer.

På det teoretiske plan tager vi afsæt i den systemiske teori og kommunikationsforståelse og introducerer til relationel projektledelse og projektopstart i et såkaldt multivers.

På den måde rummer vi både det lineære styringsparadigme og det cirkulære ledelsesparadigme. På modulet vil vi arbejde med jeres konkrete projekter og bruge dem som cases til at arbejde med en forbedret praksis.

Endelig arbejder vi med estimering, risikohåndtering og interessenter og ikke mindst med procesforståelse som afsæt for et gennemgående fokus på, hvordan man som indkøbskonsulent kan agere som procesleder.

Vi skaber den konkrete kobling til deltagernes hverdag ved at identificere deltagernes egne, konkrete udfordringer. Det betyder i praksis, at vi målretter hvert enkelt forløb og kursusdag efter de optagetheder, som deltagerne inden for rammen af indkøbsarbejde og udmeldte temaer vurderer, er relevante og værdifulde.

Temaer:

 • Projektlederrollen, den gode samtale og ledelsesopgaven
 • Den personlige dimension (eget lederskab og ledelsesstile)
 • Metoder til involvering af teams/arbejdsgrupper
 • Mødeledelse og samtalestyring; roller og positioner

Vi fortsætter arbejdet med projektlederrollen, hvor vi denne gang sætter fokus på sprogspil, den gode samtale og på det personlige lederskab og ledelsesstile.

Projektarbejde kan anskues som en proces, hvor en række aktører arbejder sammen om løsningen af en opgave. Aktørerne kan være involveret på mange niveauer og arbejde ud fra forskellige positioner. Et projekt vil antage forskellig karakter afhængigt af fagligt perspektiv, om du er involveret som deltager, projektleder, projektejer, leverandør eller bruger af projektets resultat. Heraf følger, at det gode projekt og dermed den opgaveløsning, der eksempelvis lader sig implementere i organisationen, kan tage sig meget forskelligt ud afhængigt af position og bidrag.

Hvordan skaber man som projektleder forandringer med dette afsæt og bruger konstruktivt, at der er tale om forskellige positioner etc. Der arbejdes på denne måde videre med de konkrete interessenter og indkøbskonsulenternes relationer til disse.

Endelig arbejder vi med konkrete metoder til mødeledelse og samtalestyring, som trænes med afsæt i eksempler fra dagligdagen.

Temaer:

 • Kvalitetsbegrebet
 • Contract management
 • Udbudsøkonomi
 • Konflikthåndtering
 • Agilitet og SCRUM
 • Opsamling af praksiserfaringer fra forløbet, cases m.m.
 • Vejen frem, nye læringsmål og opståede udfordringer adresseres

En succesfuld projektgennemførelse fordrer, at projektlederen formår at arbejde med forskellige kvalitetsbegreber og perspektiver, eksempelvis i forbindelse med kravspecifikation. Vi dekonstruerer kvalitet som begreb og reetablerer forståelsen ud fra forskellige positioner. Et succesfuldt projektarbejde handler derfor ofte om at få koordineret de mange interesser og forventninger på en måde, så form, indhold og output på bedst mulig vis balancerer de involveredes behov inden for de udstukne organisatoriske rammer.

I relation til udbudsøkonomi arbejder vi med at stille skarpt på den helt grundlæggende præmis for ethvert udbudsarbejde: Hvis ikke der er en positiv business case i at lave fælles indkøb, så lad være. Afhængigt af eksistensen af veletablerede redskaber til at udarbejde business cases eller ej, kan vi gå mere eller mindre konkret til værks på kursusdagen. 

Kvalitetsbegrebet sætter fokus på den opgave, som består i at gennemføre udbud, som afspejler den behovs- og kvalitetsforståelse, som man reelt ønsker at sikre via udbud. Vi indleder med at drøfte, hvad der udgør kvalitet. Punktet kan relateres til forskellige interessenter (interessentanalyse og multivers), men skal også forstås mere dekonstruerende, således at deltagerne får værktøjer til at tilnærme sig eksisterende kvalitetsforståelser på nye måder – og til at stille spørgsmål, som kan åbne op for diskussion af, hvad der udgør kvalitet.

Praktisk

MålgruppeOrdregivere - medlemmer af IKA
EmneSe under de enkelte moduler

Afholdes

Online på flg. datoer:
Modul 1: 7.-8. oktober 2020
Modul 2: 4.-5. november 2020
Modul 3: 8.-9. december 2020

Undervisningen foregår alle dage kl. 09.00-15.00.

Du skal påregne at løse opgaver og læse litteratur mellem kursusdagene, samt afsætte tid til at mødes i læringsgrupper.

Detaljeret program og praktisk information, fremsendes ca. en uge før kursusstart.

StedOnline via Zoom
Undervisere

Martin Haaning, Direktør, med særlig speciale indenfor udbudsprocesser.

Ole Lauge Sørensen, Chefkonsulent, med særlig speciale indenfor proces- og projektledelse.

Priser ekskl. moms

Kr. 8.995,- for alle tre moduler (online deltagelse)

Tilmeldingsfrist

7. september 2020

AfmeldingAfmelding uden beregning kan ske inden 30 dage før kursusstart. Herefter faktureres hele deltagerprisen. Hvis du ikke har mulighed for at deltage, kan en kollega overtage din plads.

Se deltagerlisten