Når indkøb skaber værdi for socialområdet – forudsætninger, indsatser og udfordringer

Kommuner i hele landet udfordres af et ultra-komplekst socialfagligt indkøbsområde. Et område, der kalder på en professionalisering, hvor indkøbsfaglighed og socialfaglighed kombineres.

Det socialfaglige indkøbsområde er enormt, og spænder fra bo- og opholdssteder til forebyggende familiebehandling, kontaktpersoner, samvær, psykologiske undersøgelser og meget meget mere. For at kunne skabe en professionalisering af dette område, kræves for det første et overblik over hvem der købes indsatser ind hos, til hvilke priser, målgrupper, hvor findes de fagligt dygtigste leverandører, som kan skabe progression hos borgerne – og som tilmed dokumenterer at deres indsatser har effekt? mv.

På det socialfaglige område findes en del uopdyrket data og viden, som skal og bør danne grundlag for beslutningsprocesser på området. Data skal med andre ord ofte kvalificeres på en måde, så den bliver vejledende og ikke vildledende! I denne kvalificeringsproces findes mange faldgruber, da man både skal besidde indgående viden omkring sociallovgivningen, socialfaglighed og dataenes opbygning og indhold. Disse krav kan mange af landets kommuners indkøbsfunktioner og sociale kontorer ikke hver for sig honorerer – Der er behov for en ny og afgørende måde at kombinere fagligheder på.

Undervisere
Undervisere på denne uddannelse er Riedl&Co, der har praktisk erfaring med implementeringen af sådanne socialfaglige indkøbsfunktioner i to af landets største kommuner. Udover at arbejde databaseret med indkøb på socialområdet, så skal og bør kendskabet til, hvordan de offentlige midler anvendes på socialområdet højnes. Her er Riedl&Co eksperter, som vi hos IKA bl.a. benytter i den juridiske hotline.

Undervisningsform
Undervisningen alle dage er en kombination af oplæg, drøftelser i plenum og grupper, case-arbejde og evt. enkelte ”hjemmeopgaver”. Du behøver ikke at besidde viden om socialområdet forinden. Alle oplæg og didaktikken generelt for forløbet, er tænkt som ”vanskeligt stof”, men i et let forståelig og tilgængeligt sprog. Der vil være fokus på, at du kan anvende undervisningen, til direkte implementerbare handlinger hjemme i din organisationen.

Særligt for dette forløb, er der inkluderet 2 x 2 timers ”implementerings-sparring” målrettet din kommune/organisation med Riedl&Co. – Møderne kan afholdes hos dig indenfor de første 3 måneder efter uddannelsen. Her vil temaer fra uddannelsens dage forsøges tilpasset din konkrete kommunale kontekst. Det kan handle om sparring om mulige fokusområdet i egen praksis og organisation, præmature tanker om eventuelle organisatoriske ændringer, eller igangsættelsen af en større omstillingsproces – og alt derimellem.

Program

Se programmet

Praktisk

Tid

Den 05.-07. april 2022

Der afholdes også et gratis intro-webinar til uddannelsen den 18. januar, som du kan tilmelde dig her.

Sted

Comwell Odense
Claus Bergs Gade 7
5000 Odense C

Målgruppe

Offentlige Ordregivere. 
Du behøver ikke at besidde viden om socialområdet forinden.

Pris pr. deltager

IKA medlemmer: 12.950 kr. ekskl. moms.
Ikke-medlemmer: Ingen deltagelse

Er du ikke selv medlem af IKA, så er din organisation det højst sandsynligt. Kontakt ika@slet-dette.ika.dk, hvis du er i tvivl.

Prisen er inkl. undervisning, materiale, to overnatninger, forplejning, certifikat og 2 x 2 timers ”implementerings-sparring”.

TilmeldingsfristDen 24. marts 2022
AfmeldingAfmelding uden beregning kan ske inden tilmeldingsfristen. Herefter faktureres kostprisen. Hvis du ikke har mulighed for at deltage, kan en kollega dog overtage din plads.