• Vil du udbygge din værktøjskasse og blive endnu bedre til at skabe værdi som indkøbscontroller?
 • Hvad gør vi med den grønne dagsorden, hvorledes måler vi resultaterne?
 • Vil du blive bedre til at identificere barrierer imod brugen af aftaler og hvordan de reduceres?
 • Kunne du tænke dig at bygge netværk og få inspiration fra ligesindede?

  Kan du svare ja til et eller flere af disse spørgsmål, bør du deltage på dette  kompetenceudviklingsforløb for indkøbscontrollere hos IKA.

  Disse spørgsmål vil blive behandlet på denne to dages uddannelse, hvor vi sammen vil undersøge hvorledes indkøbsværdi skabes og hvorledes indkøbscontrolleren kan bidrage væsentligt til at skabe klarhed og enighed om gevinster og forbedringer.

  Undervisningen kommer til at foregå som et mix af teori og eksempler, som bliver kombineret med høj grad af deltagerinvolvering i form af løbende diskussioner og erfaringsudveksling med henblik på at skabe større selvindsigt i indkøbscontrollerens rolle.

  Om underviseren

  Christian Christensen, Valcon

  Christian har stor erfaring med indkøb iblandt offentlige virksomheder både som linjeleder og konsulent. Som tidligere indkøbschef for Region Sjælland har Christian en dyb forståelse af at dokumentere resultater men også at sikre forankring og resultater i store politiske organisationer. Christian har ligeledes haft ansvar for udvikling og implementering af kategoristyring og gevinstrealisering blandt de største offentlige indkøbsorganisationer.

   Der tages forbehold for ændringer.

  Praktisk

  TidDen 17.-18. november 2021
  Sted

  Dette er et hybrid arrangement.

  Ved fysisk deltagelse:
  Comwell Sorø
  Abildvej 100
  4180 Sorø

  Ved Online deltagelse:
  Microsoft Teams

  MålgruppeOffentlige indkøbscontrollere og indkøbsfunktioner med interesse i kursets formål
  Pris

  IKA medlemmer:
  Fysisk deltagelse: 4.495 kr.
  Online deltagelse: 3.495 kr.

  Alle priser er ekskl. moms.

  TilmeldingsfristDen 08. november 2021
  Afmelding

  Afmelding uden beregning skal ske inden tilmeldingsfristen. Herefter faktureres kostprisen. Hvis du ikke har mulighed for at deltage, kan en kollega dog overtage din plads.