• Vil du udbygge din værktøjskasse og blive endnu bedre til at skabe værdi som indkøbscontroller?
 • Hvad gør vi med den grønne dagsorden, hvorledes måler vi resultaterne?
 • Vil du blive bedre til at identificere barrierer imod brugen af aftaler og hvordan de reduceres?
 • Kunne du tænke dig at bygge netværk og få inspiration fra ligesindede?

  Kan du svare ja til et eller flere af disse spørgsmål, bør du deltage på dette  kompetenceudviklingsforløb for indkøbscontrollere hos IKA.

  Disse spørgsmål vil blive behandlet på denne to dages uddannelse, hvor vi sammen vil undersøge hvorledes indkøbsværdi skabes og hvorledes indkøbscontrolleren kan bidrage væsentligt til at skabe klarhed og enighed om gevinster og forbedringer.

  Undervisningen kommer til at foregå som et mix af teori og eksempler, som bliver kombineret med høj grad af deltagerinvolvering i form af løbende diskussioner og erfaringsudveksling med henblik på at skabe større selvindsigt i indkøbscontrollerens rolle.

  Om underviseren

  Christian Christensen, Valcon

  Christian har stor erfaring med indkøb iblandt offentlige virksomheder både som linjeleder og konsulent. Som tidligere indkøbschef for Region Sjælland har Christian en dyb forståelse af at dokumentere resultater men også at sikre forankring og resultater i store politiske organisationer. Christian har ligeledes haft ansvar for udvikling og implementering af kategoristyring og gevinstrealisering blandt de største offentlige indkøbsorganisationer.

   Der tages forbehold for ændringer.

  Dag 1 Kl. 09.00-15.00

  • Introduktion til gevinstbegrebet og hvorledes gevinster udvikles igennem et indkøbsprojekt
   Hvorledes identificeres gevinster igennem livsforløbet for en indkøbskategori og hvorledes sikres at potentialer overføres til budgetterne.
  • Hvad skaber gevinster i et indkøbsprojekt?
   Gennemgang af praktiske eksempler, tips og tricks fra konkrete indkøbsprojekter.

  Dag 2 Kl. 09.00-15.00

  • Hvorledes behandles barrierer imod brugen af indkøbsaftaler og hvad kan man som Indkøbscontroller gøre?
   Baseret på konkret analyse blandt +3000 indkøbere, hvad er konkrete udfordringer og hvad skal der til for at behandle disse.
   Hvorledes kommunikeres performance til ledelsen som grundlag for adfærdsændring.
  • Hvorledes behandles den grønne dagsorden?
   Hvilke beregningsmodeller findes der og hvorledes kan man behandle konkrete forbedringsforslag fra ledelsen?
  • Indkøbscontrollerens rolle – hvordan navigerer man i en kompleks organisation?
   Introduktion til indkøbsorganisering (kategorigrupper), herunder roller og ansvar. Med dette udgangspunkt en drøftelse af indkøbscontrollerens rolle og barrierer for at udvikle sig i denne rolle (samt selvfølgelig, hvorledes du kan imødekomme eventuelle barrierer).

  Kurset vil være en blanding af introduktion til teorier og masser af erfaringer igennem en lang række aktive workshops.

  Praktisk

  TidNye datoer kommer snarest muligt.
  StedOnline
  MålgruppeOffentlige indkøbscontrollere og indkøbsfunktioner med interesse i kursets formål
  PrisIKA medlemmer: 2.495 kr. ekskl. moms
  Tilmeldingsfrist
  Afmelding

  Afmelding uden beregning skal ske 30 dage inden kursusstart. Herefter faktureres kostprisen. Hvis du ikke har mulighed for at deltage, kan en kollega dog overtage din plads.