• Vil du udbygge din værktøjskasse og blive endnu bedre til at skabe værdi som indkøbscontroller?
  • Hvordan undgår man at gevinster bliver til "funny-money"?
  • Kunne du tænke dig at bygge netværk og få inspiration fra ligesindede?

Kan du svare ja til et eller flere af disse spørgsmål, bør du deltage på dette  kompetenceudviklingsforløb for indkøbscontrollere hos IKA.

Hvad er indkøbscontrollerens rolle i organisationen og hvorledes skaber indkøbscontrolleren værdi?

Disse spørgsmål vil blive behandlet på denne to dages uddannelse, hvor vi sammen vil undersøge hvorledes indkøbsværdi skabes og hvorledes indkøbscontrolleren kan bidrage væsentligt til at skabe klarhed og enighed om gevinster og forbedringer.

Uddannelsen vil tage udgangspunkt i værdiskabelsen i et indkøbsprojekt - hvorledes opstår og måles potentialer og hvordan konverteres det til reel værdi?

Mange har nok hørt om ”funny-money” eller at gevinsterne fordamper i en diskussion om ansvar og data. Hvorledes undgås dette? Hvad gør de bedste? Dette vil vi også behandle herunder indkøbscontrolleren rolle.

Undervisningen kommer til at foregå som et mix af teori og eksempler, som bliver kombineret med høj grad af deltagerinvolvering i form af løbende diskussioner og erfaringsudveksling med henblik på at skabe større selvindsigt i indkøbscontrollerens rolle.

Om underviseren

Ulrick Sebber, Valcon

Ulrick har 20 års erfaring, i at udvikle forsyningskæder og indkøb i private og offentlige virksomheder. Han har haft ansvar for udvikling og implementeret af kategoristyring og gevinstrealisering blandt de største offentlige indkøbsorganisationer. Desuden har Ulrick gennemført betydelige offentlige indkøbsprojekter som demonstration af agile udviklingsforløb og gevinstrealisering. 

Uddannelsen løber over to dage og prisen er inklusive overnatning og forplejning.

Der tages forbehold for ændringer.

Tid

Tema

10.00

Velkommen

- Introduktion til formål og dagsorden 
- Præsentation

10.30

Introduktion til gevinstbegrebet og hvorledes gevinster udvikles igennem et indkøbsprojekt

- Hvorledes benyttes gevinster til at prioritere Bølge- og udbudsplanen og hvorledes styres udviklingen af gevinster?
- Hvorledes undgås at gevinster bliver til funny-money

11.00

Pause

11.10

Hvad skaber gevinster i et indkøbsprojekt – god viden til at støtte indkøberne og fag-centre

- Intro til det gode købmandskab. Gennemgang af den klassiske ”Indkøbsdiamant”. 
- Introduktion til potentialevurdering og WS

12.15

Frokost

13.00

WS med udgangspunkt i konkret varekategori.

- Identifikation af forbedringsgreb

14.00

Pause

14.15

Gruppepræsentation

14.45

Hvorledes følges op på indkøb, gevinster og budgetter

- Hvorledes følges op på at gevinstmålsætninger realiseres?
- Dette kan kun gøres hvis målsætningerne er konkrete og målbare (SMART). Hvorledes håndteres dette?
- Hvorledes styres budgetreduktion som følge af gevinster?

15.00

WS, er målsætningerne SMART?

WS/brainstorm

16.00

Gruppepræsentation

16.30

Opsamling på dag 1

17.00

Afslutning dag 1

18.00

Middag med 3 retter

inkl. 2 glas vin

Tid

Tema

09.00

Velkommen igen!

- Opsamling fra dag 1

09.15

Introduktion til Spend analyse

- Basisforståelse for en spendanalyse.
- Hvorledes understøtter spendanalyser ens forbedringshypotese?

09.45

Plenum drøftelse

- Er udarbejdelse af en spendanalyse en fremtidig controlleropgave?

10.00

Hvad er relevante indkøbs KPI’er

- Præsentation af KPIer, definition og eksempel på dashboard
- Gennemgang af klassiske indkøbs-KPI’er samt præsentation af konkret dashboard - herunder en drøftelse af hvorledes indkøbs-KPI’er vælges

10.30

Pause

10.45

WS: Identifikation af KPI’er

11.30

Frokost

12.15

Præsentation af KPI’er

- Hvilke KPI’er og hvilke overvejelser

12.45

Hvad er indkøbscontrollerens rolle?

- Introduktion til kategorigrupper, arbejdsopgaver, målsætninger og ansvar

- Plenum drøftelse: hvad er indkøbscontrollerens rolle i denne gruppe (har de en rolle?)

 

13.45

Pause

14.00

Hvilke barrierer er der for indkøbscontrolleren .. og hvorledes kan de imødekommes?

14.45

Afrunding

15.00

Tak for denne gang!

Praktisk

Tid11.-12. november 2020
StedComwell Hotel Køge, Strandvejen 111, 4600 Køge
MålgruppeOffentlige indkøbscontrollere og indkøbsfunktioner med interesse i kursets formål.
PrisIKA medlemmer: 4.995 kr. eksl. moms
Tilmeldingsfrist12. oktober 2020
AfmeldingAfmelding uden beregning skal ske 30 dage inden kursusstart. Herefter faktureres kostprisen. Hvis du ikke har mulighed for at deltage, kan en kollega dog overtage din plads.

Se deltagerlisten