Erfaringsmæssigt er det den konkrete brug af udbudsreglerne, der bliver opfattet som en af de største hindringer for bæredygtige indkøb; For hvordan omsættes gode tanker til meget konkrete krav, kriterier og/eller mål? Og hvordan arbejder vi med at rykke markedet ved hvert udbud?

Dé spørgsmål og mange flere forsøger vi at besvare i IKAs udbudsretlige netværk for bæredygtige indkøb, som udbydes i samarbejde med Partner, Annelouise Dalgaard Pedersen, HORTEN.

Netværket mødes to gange om året og løser i fællesskab en række cases relateret til bæredygtige indkøb, samt diskuterer aktuelle problemstillinger inden for emnet. Målet med netværket er, at deltagerne sammen udvikler og udfordrer brugen af udbudsretten i forbindelse med bæredygtige indkøb – håbet er, at deltagerne gennem case-arbejdet kan få "testet" mulige løsninger på aktuelle indkøb og/eller hjælpe og udfordre andre med deres indkøbsprocesser – alt sammen med det mål at opnå bedre bæredygtige indkøb.

For at få mest muligt ud af netværket opfordres deltagerne til på forhånd at fremsende egne spørgsmål/problemstillinger til drøftelser i netværket. 

Program

Kl. 9.30
Kort bordrunde: Seneste nyt, nye erfaringer, spørgsmål til netværket mv.

Kl. 10.15
Oplæg v/Michael Terkelsen, chefkonsulent, CSR og Bæredygtighed
:

 • Overblik over potentielle miljø- og klimagreb ifbm. varelevering og forudsætningerne for, at grebene får den ønskede effekt (emissionsfri køretøjer, HUBS, leveringsfrekvens, CO2-standard ved transport mv.). herunder findings fra arbejdet i Forum for Bæredygtigt Indkøb
 • Input til muligheder for at indarbejde ovenstående greb i udbudsmaterialet (konkurrenceparametre og kontraktvilkår)
 • Opmærksomhed på de muligheder og forpligtelser grebene kan medføre i driften af kontrakten. 

Kl. 11.00
Pause

Kl. 11.15
Oplæg v/Roman Graber, Rambøll

Grønne transportydelser

Kl. 12.00
Pause

Kl. 12.15
Oplæg v/Sara Villemoes, specialkonsulent, Erhverv Aarhus: Veje til grøn transport i Aarhus Kommune
:

 • Grøn Transportplan
  • Fase 1 – fælles ramme og strakstiltag (vedtaget i 2019)
  • Fase 2 (vedtaget nov. 2020)
 • Egen flåde – roadmap og minimumskrav
  • Omstilling af egen flåde
  • Flådestyring
 • Indkøbt transport – transport i forbindelse med levering af varer og tjenesteydelser i Aarhus Kommune
  • Roadmap
  • Minimumskrav
  • Eksempler på grøn transport i udbud og indkøb i Aarhus Kommune, fx
   • Energimærkning
   • Kontorartikler
   • Håndværkerydelser (med forbehold for ændringer i eksemplerne)
  • Markedsdialog

Kl. 13.00
Frokost

Kl. 13.45
Opsamling på dagens oplæg

 • Hvad var de væsentlige pointer?
 • Hvordan kan input fra oplæg implementeres i konkrete udbud?
 • Sparring om konkrete formuleringer/tiltag mv.
 • Øvrige cases fra netværksdeltagerne

Kl. 14.00
Pause

Kl 14.15
Bæredygtige udbudsnyheder siden sidst

 • Betydningen af sommerens lovændringer
 • Seneste praksis

Kl. 15.00
Pause

Kl. 15.15
Afrunding

 • Afrunding af dagens tidligere indlæg
 • Planlægning af næste netværksmøde: Tema, indhold mv.

Kl. 16.00
Tak for i dag

Der tages forbehold for ændringer i programmet

Praktisk

Læs retningslinjerne for deltagelse i Netværk for Bæredygtige Indkøb

Tid
Forår: 21. april 2022
Efterår: 15. november 2022

Sted
Forår:
Storebælt Sinatur Hotel og Konference
Østerøvej 121
5800 Nyborg

Efterår:
Sixtus Sinatur Hotel & Konference
Teglgårdsvej 73
5500 Middelfart

Målgruppe
Offentlige ordregivere

Pris
IKA medlemmer: 2.500 kr. (Prisen er for begge dage)
Ikke-medlemmer: Ingen deltagelse

Prisen er ekskl. moms.

Tilmeldingsfrist
Tilmelding er bindende til begge møder

Afmelding
Er du forhindret i at deltage, kan afmelding ske 8 dage før mødet. Der reduceres ikke i prisen ved afbud. Da det er et netværk, er du med som fast deltager og kan derfor ikke overdrage din plads til en kollega i dit fravær.