Erfaringsmæssigt er det den konkrete brug af udbudsreglerne, der bliver opfattet som en af de største hindringer for bæredygtige indkøb; For hvordan omsættes gode tanker til meget konkrete krav, kriterier og/eller mål? Og hvordan arbejder vi med at rykke markedet ved hvert udbud?

Dé spørgsmål og mange flere forsøger vi at besvare i IKAs udbudsretlige netværk for bæredygtige indkøb, som udbydes i samarbejde med Partner, Annelouise Dalgaard Pedersen, HORTEN.

Netværket mødes to gange om året og løser i fællesskab en række cases relateret til bæredygtige indkøb, samt diskuterer aktuelle problemstillinger inden for emnet. Målet med netværket er, at deltagerne sammen udvikler og udfordrer brugen af udbudsretten i forbindelse med bæredygtige indkøb – håbet er, at deltagerne gennem case-arbejdet kan få "testet" mulige løsninger på aktuelle indkøb og/eller hjælpe og udfordre andre med deres indkøbsprocesser – alt sammen med det mål at opnå bedre bæredygtige indkøb.

For at få mest muligt ud af netværket opfordres deltagerne til på forhånd at fremsende egne spørgsmål/problemstillinger til drøftelser i netværket. 

 

To deltagere udtaler:
"Vi er så heldige, at vi har fået muligheden for at deltage i det nye Netværk for bæredygtige indkøb.

Det er en super gruppe med deltagelse fra både universiteter, kommuner, forsyningsvirksomheder, regioner m.v. så netværket er rigtig bredt repræsenteret.
Vi har nu afholdt 2 møder og er kommet rigtig godt i gang. Det er så godt, at vi har et ønske om 3 årlige møder i stedet for 2. Behovet er der, og området vedr. bæredygtige indkøb går så stærkt i øjeblikket.

Vi kommer hver gang hjem med rigtig meget god og brugbar inspiration fra de oplægsholdere, der inviteres til møderne. Og vi deler alle vores viden og erfaringer i netværket.
Det er jo i forbindelse med vores indkøb, at vi kan gøre en stor forskel ved at sætte ind de steder det er muligt, og sætte de bæredygtige krav til vores leverandører.
Vi har i netværket også stor fokus på, hvordan vi hjemme i vores organisationer, med ganske små ændringer, faktisk kan flytte rigtig meget. Her deler netværket også de gode idéer til en mere bæredygtig adfærd i egen organisation, med hinanden.

Vi har selv meget stor indflydelse på, hvad der skal være på dagsorden til møderne. Og har vi egne projekter, der har brug for gode input i forhold til det bæredygtige, så bliver dette også sat på dagsorden. Vores facilitator, Annelouise Dalgaard Pedersen fra Horten, er en super drivkraft og stiller bare de rigtig gode spørgsmål, så vi får vendt alle de muligheder der er.

Vi glæder os hver gang til netværksmøderne og vi håber, at mange flere vil benytte sig af denne mulighed, da de i vores netværk får adgang til rigtig meget ny viden indenfor bæredygtige indkøb."

Mette Rasch Pedersen og Anette Engell Edvardsen, Bornholms Regionskommune

Praktisk

Læs retningslinjerne for deltagelse i Netværk for Bæredygtige Indkøb

Tid
02. maj 2024
29. oktober 2024

Alle møder er i tidsrummet kl. 09.00-16.00

Sted
Workspace Campen
Viborgvej 159A
8210 Aarhus V

Målgruppe
Offentlige ordregivere

Pris
IKA medlemmer: 2.500 kr. (Prisen er for begge møder i 2024)
Ikke-medlemmer: Ingen deltagelse

Prisen er ekskl. moms.

Tilmeldingsfrist
Tilmelding er bindende til to møder

Afmelding
Er du forhindret i at deltage, kan afmelding ske 8 dage før mødet. Der reduceres ikke i prisen ved afbud. Da det er et netværk, er du med som fast deltager og kan derfor ikke overdrage din plads til en kollega i dit fravær.

MEDLEM
Er du ikke selv medlem af IKA, så er din organisation det højst sandsynligt. Kontakt ika@slet-dette.ika.dk, hvis du er i tvivl.
Du kan også læse mere om medlemskab og priser her.