Erfaringsmæssigt er det den konkrete brug af udbudsreglerne, der bliver opfattet som en af de største hindringer for bæredygtige indkøb; For hvordan omsættes gode tanker til meget konkrete krav, kriterier og/eller mål? Og hvordan arbejder vi med at rykke markedet ved hvert udbud?

Dé spørgsmål og mange flere forsøger vi at besvare i IKAs udbudsretlige netværk for bæredygtige indkøb, som udbydes i samarbejde med Partner, Annelouise Dalgaard Pedersen, HORTEN.

Netværket mødes to gange om året og løser i fællesskab en række cases relateret til bæredygtige indkøb, samt diskuterer aktuelle problemstillinger inden for emnet. Målet med netværket er, at deltagerne sammen udvikler og udfordrer brugen af udbudsretten i forbindelse med bæredygtige indkøb – håbet er, at deltagerne gennem case-arbejdet kan få "testet" mulige løsninger på aktuelle indkøb og/eller hjælpe og udfordre andre med deres indkøbsprocesser – alt sammen med det mål at opnå bedre bæredygtige indkøb.

For at få mest muligt ud af netværket opfordres deltagerne til på forhånd at fremsende egne spørgsmål/problemstillinger til drøftelser i netværket. 

Program for første møde

Kl. 9.00Ankomst og kaffebuffet med morgenbrød
Kl.9.30

Velkomst og introduktion til dagens program

”Rundt om bordet”
Præsentation af deltagerne i netværket og ønsker til samme 

Kort introduktion af den udbudsretlige værktøjskasse 

Kl.11.00Pause
Kl.11.15Cases, cases, cases
Kl.12.15

Frokost

Kl.13.00Cases, cases, cases
Kl.15.30

Opsamling og afrunding

Kl.16.00

Tak for i dag

Der tages forbehold for ændringer i programmet

Efterfølgende netværksmøder forventes primært at fokusere på case-arbejdet/egne problemstillinger. Dog håber vi også at have gæsteindlæg om udvalgte problemstillinger, evt. fra leverandører.

Praktisk

Læs retningslinjerne for deltagelse i Netværk for Bæredygtige Indkøb

Tid

Forår: 21. april 2022
Efterår: 15. november 2022

Sted

Forår:
Storebælt Sinatur Hotel og Konference

Østerøvej 121
5800 Nyborg

Efterår:
Sixtus Sinatur Hotel & Konference
Teglgårdsvej 73
5500 Middelfart

MålgruppeOffentlige indkøbere
Pris

IKA medlemmer: 2.500 kr. (Prisen er for begge dage)
Ikke-medlemmer: Ingen deltagelse

Prisen er ekskl. moms.

TilmeldingsfristTilmelding er bindende til begge møder
AfmeldingEr du forhindret i at deltage, kan afmelding ske 8 dage før mødet. Der reduceres ikke i prisen ved afbud. Da det er et netværk, er du med som fast deltager og kan derfor ikke overdrage din plads til en kollega i dit fravær.