Udbudsretlig case-træning for erfarne udbudskonsulenter og udbudsjurister

BEMÆRK!

Grundet regeringens tiltag i forhold til spredningen af coronavirus, aflyses møderne i Udbudsretligt Netværk den 6. og 7. maj.

Flere af IKA’s medlemmer har ytret ønske om, at der etableres et mere kontinuerligt og praktisk vinklet tilbud om kompetenceudvikling for erfarne udbudspraktikere.

Vi har lyttet og etablerer nu i samarbejde med Martin Stæhr et udbudsretligt netværk, der mødes to gange om året og gennemgår helt konkret udbudsretlig case-træning og diskuterer relevante og aktuelle udbudsretlige ”hverdags-problemstillinger”. Altså ingen klassisk skrivebordsundervisning, men fokus på det praktiske og strategiske og med maksimal inddragelse af deltagerne i netværket.

Deltagelse i netværket er en oplagt overbygning til IKA-medlemmer, der har gennemført IKA College, men vil i sagens natur også være relevant for alle andre, der har en grundlæggende forståelse for udbudsreglerne, men ønsker at blive løbende kompetenceudviklet og opnå nye praktiske redskaber til håndtering af udbudsretlige problemstillinger.

Emnerne for det første netværksmøde fremgår af netværksbeskrivelsen. Emner for efterfølgende netværksmøder vil blive fastlagt i samarbejde med deltagerne i netværket.

Har du spørgsmål vedrørende netværket, er du velkommen til at kontakte enten Charlotte Sander, charlotte@slet-dette.ika.dk eller Martin Stæhr, mst@slet-dette.ssiadvokater.dk.

Program

Formål: Kompetenceudvikling af erfarne udbudspraktikere. Nye redskaber til at håndtere almindeligt forekommende udbudsretlige problemstillinger via virkelighedsnær case-træning og erfaringsudveksling mellem deltagerne.

Emner til netværksdagene fastlægges i samarbejde med netværket.

Emner, der vil indgå i case-træningen, kunne eksempelvis være:

  • håndtering af aktindsigt i forbindelse med udbud
  • fejl og mangler i ansøgninger og tilbud
  • indsigelser og klager i forbindelse med udbud – strategisk håndtering
  • kontrakter under tærskelværdien

  Der tages forbehold for ændringer i programmet

Kl. 9.00Kaffebuffet med brød, saft & frugt
Kl. 9.30Mødestart – Velkommen til Udbudsretligt Netværk
Kl. 10.45Pause
Kl. 11.00Udbudsretlig Netværk fortsat
Kl. 12.15Frokost
Kl. 13.00Udbudsretlig Netværk fortsat
Kl. 14.30Eftermiddagspause med kage
Kl. 14.45Udbudsretlig Netværk fortsat
Kl. 16.00Mødeslut

Praktisk

Tid

Hold 1:
06. maj 2020 kl. 09.00 til 16.00 og
21. oktober 2020 kl. 09.00 til 16.00

Hold 2:
07. maj 2020 kl. 09.00 til 16.00
22. oktober 2020 kl. 09.00 til 16.00

StedComwell Kongebrogården, Kongebrovej 63, 5500 Middelfart
MålgruppeOffentlige indkøbere
Pris

IKA medlemmer: 2.500 kr. (Prisen er for begge dage)
Ikke-medlemmer: Ingen deltagelse

Prisen er ekskl. moms.

TilmeldingsfristTilmelding er bindende til begge møder
AfmeldingEr du forhindret i at deltage, kan afmelding ske 8 dage før mødet. Der reduceres ikke i prisen ved afbud. Da det er et netværk, er du med som fast deltager og kan derfor ikke overdrage din plads til en kollega i dit fravær. 

Se deltagerlisten for hold 1

Se deltagerlisten for hold 2