Udbudsretlig case-træning for erfarne udbudskonsulenter og udbudsjurister

I samarbejde med Martin Stæhr udbyder IKA et udbudsretligt netværk, der mødes to gange om året og gennemgår helt konkret udbudsretlig case-træning og diskuterer relevante og aktuelle udbudsretlige ”hverdags-problemstillinger”. Altså ingen klassisk skrivebordsundervisning, men fokus på det praktiske og strategiske og med maksimal inddragelse af deltagerne i netværket.

Deltagelse i netværket er en oplagt overbygning til IKA-medlemmer, der har gennemført IKA College, men vil i sagens natur også være relevant for alle andre, der har en grundlæggende forståelse for udbudsreglerne, men ønsker at blive løbende kompetenceudviklet og opnå nye praktiske redskaber til håndtering af udbudsretlige problemstillinger.

Emnerne for det første netværksmøde fremgår af netværksbeskrivelsen. Emner for efterfølgende netværksmøder vil blive fastlagt i samarbejde med deltagerne i netværket.

Har du spørgsmål vedrørende netværket, er du velkommen til at kontakte enten Charlotte Sander, charlotte@slet-dette.ika.dk eller Martin Stæhr, mst@slet-dette.ssiadvokater.dk.

Program

Formål: Kompetenceudvikling af erfarne udbudspraktikere. Nye redskaber til at håndtere almindeligt forekommende udbudsretlige problemstillinger via virkelighedsnær case-træning og erfaringsudveksling mellem deltagerne.

Emner til netværksdagene fastlægges i samarbejde med netværket.

Emner, der vil indgå i case-træningen, kunne eksempelvis være:

  • håndtering af aktindsigt i forbindelse med udbud
  • fejl og mangler i ansøgninger og tilbud
  • indsigelser og klager i forbindelse med udbud – strategisk håndtering
  • kontrakter under tærskelværdien

  Der tages forbehold for ændringer i programmet

Kl.10.00Mødestart – introduktion til dagens program og det digitale setup
Kl.10.10”Rundt om bordet” – 1½ minuts præsentation (max.) af hver enkelt deltagers ”oplevelser” siden sidst og aktuelle udbud. 
Kl.11.00Pause
Kl.11.15

Aktuelt udbudsretligt tema

Hvordan kan vi minimere risikoen for klager og erstatningskrav i forhold til vores udbud?

Kendelser, cases og diskussion i netværket 
Kl.12.15Frokost
Kl.12.45

Aktuelt udbudsretligt tema

Rammeaftaler og dynamiske indkøbssystemer.

Hvornår det ene – hvornår det andet? Regulering? Netværksdeltagernes erfaringer?
Kl.13.45Pause
Kl.14.00

Nye kendelser fra Klagenævnet omsat til cases og ”hverdagssprog”

ESPD-håndtering, SKI-tildelinger, Light-udbud
Kl.14.50

Opsamling og inputs til næste (fyisiske netværksmøde)

kl.15.00Tak for i dag

Praktisk

Læs retningslinjerne for deltagelse i Udbudsretligt Netværk

Tid

Hold 1:
14. april 2021 kl. 10.00 til 15.00 og
06. oktober 2021 kl. 09.00 til 16.00

Hold 2:
15. april 2021 kl. 10.00 til 15.00
07. oktober 2021 kl. 09.00 til 16.00

Sted

Forår:
Online via Microsoft Teams

Efterår:
Comwell Kongebrogården, Kongebrovej 63, 5500 Middelfart

MålgruppeOffentlige indkøbere
Pris

IKA medlemmer: 2.500 kr. (Prisen er for begge dage)
Ikke-medlemmer: Ingen deltagelse

Prisen er ekskl. moms.

TilmeldingsfristTilmelding er bindende til begge møder
AfmeldingEr du forhindret i at deltage, kan afmelding ske 8 dage før mødet. Der reduceres ikke i prisen ved afbud. Da det er et netværk, er du med som fast deltager og kan derfor ikke overdrage din plads til en kollega i dit fravær. 

Se deltagerlisten for hold 1 | Se deltagerlisten for hold 2