Udbudsretlig case-træning for erfarne udbudskonsulenter og udbudsjurister

I samarbejde med Martin Stæhr udbyder IKA et udbudsretligt netværk, der mødes to gange om året og gennemgår helt konkret udbudsretlig case-træning og diskuterer relevante og aktuelle udbudsretlige ”hverdags-problemstillinger”. Altså ingen klassisk skrivebordsundervisning, men fokus på det praktiske og strategiske og med maksimal inddragelse af deltagerne i netværket.

Deltagelse i netværket er en oplagt overbygning til IKA-medlemmer, der har gennemført IKA College, men vil i sagens natur også være relevant for alle andre, der har en grundlæggende forståelse for udbudsreglerne, men ønsker at blive løbende kompetenceudviklet og opnå nye praktiske redskaber til håndtering af udbudsretlige problemstillinger.

Emnerne for det første netværksmøde fremgår af netværksbeskrivelsen. Emner for efterfølgende netværksmøder vil blive fastlagt i samarbejde med deltagerne i netværket.

Har du spørgsmål vedrørende netværket, er du velkommen til at kontakte enten Charlotte Sander, charlotte@slet-dette.ika.dk eller Martin Stæhr, mst@slet-dette.ssiadvokater.dk.

Program

Formål: Kompetenceudvikling af erfarne udbudspraktikere. Nye redskaber til at håndtere almindeligt forekommende udbudsretlige problemstillinger via virkelighedsnær case-træning og erfaringsudveksling mellem deltagerne.

Emner til netværksdagene fastlægges i samarbejde med netværket.

Emner, der vil indgå i case-træningen, kunne eksempelvis være:

  • håndtering af aktindsigt i forbindelse med udbud
  • fejl og mangler i ansøgninger og tilbud
  • indsigelser og klager i forbindelse med udbud – strategisk håndtering
  • kontrakter under tærskelværdien

  Der tages forbehold for ændringer i programmet

Kl. 9.00Ankomst og kaffebuffet med morgenbrød
Kl.9.30

Velkomst og introduktion til dagens program

Kl.9.40”Rundt om bordet” – 2 minutters præsentation (max.) af hver enkelt deltagers aktuelle udbud og udfordringer
Kl.10.45Pause
Kl.11.00

Aktuelt udbudsretligt tema

Rammeaftaler og aktuelle udfordringer
- maksimalværdi og omsætning af Simonsen & Weel dommen til virkelighed
- uden virkning ved forkert direkte tildeling – opmærksomhedspunkter og forholdsregler
- rammeaftalers varighed – opfølgning på Remondis vs. Hedensted Kommune – hvad er der sket!
- estimater over anskaffelser på varelinjeniveau 

Kl.12.15Frokost
Kl.13.00

Aktuelt udbudsretligt tema

Lidt om tilbudsindhentninger – hvor simpelt kan vi gøre det og hvor farligt er det?

Kl.13.30

Den klare grænseoverskridende interesse – den er ikke helt illusorisk!

Kl.13.45

Profylaksebekendtgørelser – hvornår, hvorfor og hvordan!

Kl.14.15

Pause og kaffebuffet med kage

Kl.14.30Cases, debatemner og gruppearbejde med afsæt i aktuelle udbudsretlige afgørelser og sager – reparation, undersøgelsespligt, udskiftning af støttende enhed, udbud med forhandling mv.
Kl.15.50Opsamling
Kl.16.00Tak for i dag

Praktisk

Læs retningslinjerne for deltagelse i Udbudsretligt Netværk

Tid

Hold 1:
Nye datoer kommer snarest

Hold 2:
Nye datoer kommer snarest

Sted

Oplyses snarest muligt

MålgruppeOffentlige indkøbere
Pris

IKA medlemmer: 2.500 kr. (Prisen er for begge dage)
Ikke-medlemmer: Ingen deltagelse

Prisen er ekskl. moms.

TilmeldingsfristTilmelding er bindende til begge møder
AfmeldingEr du forhindret i at deltage, kan afmelding ske 8 dage før mødet. Der reduceres ikke i prisen ved afbud. Da det er et netværk, er du med som fast deltager og kan derfor ikke overdrage din plads til en kollega i dit fravær.