• være offentlig indkøber
 • i væsentlig grad arbejde med offentlige indkøb
 • En aktiv partner
 • Interaktion og netværk med andre indkøbere
 • Deltagelse i IKA arrangementer til medlemspris
 • Gratis juridisk bistand af kompetente advokater
 • Gratis download af skabeloner til udbudsarbejdet
 • Deltagelse på IKA College
 • Gratis annoncering af stillingsopslag
 • Invitation til IKAs arrangementer direkte på mail
 • IKA Nyt (ugentligt nyhedsbrev) og
  IKA Update om indkøb og udbud (dagligt nyhedsbrev)
 • Deltagelse i IKA Tænketanke - Interaktion og netværk med andre indkøbere og leverandører
 • Gratis tilsendelse af Magasinet Stat og Kommune Indkøb og Magasinet Pleje
 • Benyttelse af IKAs lokaler (Aarhus) til møder til særpris

A-medlemskab

A-medlemskabet er personligt, og gælder for én navngiven person.
Som A-medlem kan du opstille til IKA Bestyrelse og stemme til IKA Generalforsamling.

B-medlemskab

B-medlemskabet er ikke personligt og gælder på en vilkårlig person.
Du kan IKKE opstille til IKA Bestyrelse eller stemme til IKA Generalforsamling.
B-medlemskab kan kun tegnes, hvis organisationen allerede har et A medlemskab

Priser