Et seniormedlemskab (personligt medlemskab) kan optages af enhver person, der på tidspunktet for sin pensionering/efterløn var medlem af IKA. Seniormedlemmer kan deltage på foreningens generalforsamling uden stemmeret, hvis medlemmet tidligere har været A eller B medlem. Bestyrelsen fastsætter i sin forretningsorden øvrige medlemsbetingelser. 

Seniormedlemmer :

  • Kan deltage i generalforsamlingen, såfremt medlemmet tidligere har været A eller B-medlem.
  • Kan ikke stemme på generalforsamlingen.
  • Øvrige medlemsbetingelser besluttes af bestyrelsen og fremgår af forretningsordenen.