Dansk Advisory Board

Forskningscenteret har tilknyttet et Advisory Board bestående af offentlige og private organisationer på området for offentligt-privat samspil i Danmark. Vi bruger vores højt kompetente Advisory Board til at formidle forskningsresultater i samspillet mellem forskning og praksis. Desuden er Advisory Board et forum for sparring om aktuelle og kommende forskningsprojekter. Advisory Board mødes to gange årligt. 

Deltagerne i COPS’ Advisory Board:

Bygherreforeningen
Bygningsstyrelsen
Dansk Byggeri
Dansk Erhverv
Dansk Industri
Danske Regioner
Falck
FOA
Frederiksberg Kommune
FTF
IKA - Foreningen af offentlige indkøbere
Kommunernes Landsforening (KL)
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
LO
Moderniseringsstyrelsen
Offentligt Ansattes Organisationer (OAO)
Region Hovedstaden, Hans Blinkilde
Udbudsportalen i KL
Væksthus Hovedstadsregionen
Ældresagen
3F

Læs mere