Medlemmerne i IKA Bestyrelse deltager i IKAs interne udvalg. Udvalgene arbejder ud fra IKAs strategi, vision og mission om at skabe og styrke videndeling blandt vores medlemmer og sætte retning for offentlige indkøb.