Baggrund for oprettelse
IKA Kompetenceudvalg arbejder for at kunne tilbyde offentlige ansatte og leverandører kompetent uddannelse og kurser samt direkte og målrettet dække det behov, som målgruppen efterspørger. IKA har en vision om at vil være knudepunktet for offentligt indkøb, sætte kursen for offentlige indkøb og være det foretrukne sted for kompetenceudvikling.

Målgruppe
Offentlige instanser og tilbudsgivere/leverandører. Herunder et særligt fokus på IKAs egne medlemmer.

Mål
Kompetenceudvalget ønsker at skabe uddannelser og kurser, som løbende bliver tilpasset de behov, der efterspørges. Målsætningen er, at give målgruppen bedre forudsætninger for at begå sig i udbuds-/indkøbsverdenen. Indholdet på kurser og uddannelser defineres ud fra medlemmernes behov.

Fremtidsperspektiv
IKA fortsætter med at være den bedste udbyder af kurser og uddannelser indenfor offentligt indkøb IKA øger vidensniveauet igennem den ideelle kombination af ekspertviden og inddragelse af deltagernes hverdag - til den bedste pris.

Arbejdsområder
IKAs mission er at skabe den bedste platform for kompetenceudvikling. Vi kompetenceudvikler ordregivere og leverandører på tilpassede faglige niveauer af kortere eller længere varighed. Vi tilbyder værdiskabende læring med fokus på aktualitet og trends og vi er den platform, der understøtter rammerne for netværk, sparring og erfaringsudveksling.

Beslutninger
Alle beslutninger gennemgås som orienteringspunkter til bestyrelsen ved førstkommende bestyrelsesmøde. Såfremt en accept af et samarbejde, herunder at en aktivitet vil medføre en økonomisk omkostning udenfor de allerede afsatte rammer eller arbejdsopgaver til sekretariatet, skal endelig beslutning forelægges til behandling i bestyrelsen.
Behandling af sager kan ske i henhold til Forretningsordenen.

Log ind, hvis du ønsker adgang til denne side