Baggrund for oprettelse 
Både ordregivere og leverandører har behov for ensartede udbudsmaterialer, der gør udbudsprocessen nemmere at håndtere.

Målgruppe og mål
Skabelongruppens formål er at udarbejde og vedligeholde skabeloner for:

  • Offentligt EU -udbud af varer
  • Offentligt EU -udbud tjenesteydelser

for herigennem at give IKA’s medlemmer de bedste muligheder for at gennemføre udbud i overensstemmelse med ovennævnte regler, sikre så høj et højt fagligt niveau af medlemmernes udbud, og gøre udbudsmaterialet til IKA medlemmernes udbud genkendelige for leverandørerne.

Skabelon for offentligt udbud af varer

Skabelongruppen har i december 2018 færdiggjort en ny skabelon for offentligt udbud af varer efter udbudsloven. Denne skabelon er senest revideret juni 2019.

Skabelon for offentligt udbud af tjenesteydelser

Skabelongruppen har i juni 2019 færdiggjort skabelonen for offentligt udbud af tjenesteydelser.

Skabelon for offentligt udbud af varer
Skabelongruppen har i april 2015 færdiggjort en ny skabelon for offentligt udbud af varer efter EU – udbudsdirektivet.

Skabelonen er i april 2016 tilrettet på baggrund af udbudsloven og på baggrund af det elektroniske ESPD. Der er foretaget konsekvensrettelser i skabelonen i august 2016 på baggrund af tjenesteydelsesskabelonen.

Skabelonen er yderligere opdateret igen i december 2018.

Skabelon for offentligt udbud af tjenesteydelser
Skabelongruppen har i april 2016 færdiggjort skabelonen for offentligt udbud af tjenesteydelser efter udbudsloven og efter høring af skabelonen er den offentliggjort i august 2016.

Hent skabelonerne

Log ind, hvis du ønsker adgang til denne side