Baggrund for oprettelse
IKA er foreningen for alle offentlige indkøbere og arbejder ud fra mantraet ”Viden er noget vi deler”. IKA ønsker at understøtte arbejdet i indkøbsfællesskaberne ved at skabe rammerne for vidensdeling på tværs af fællesskaberne, regionalt, kommunalt og statsligt herunder også selvejende, forsyning og boligselskaber.

IKAs Udvalg for Indkøbsfælleskaber er nedsat for at styrke indkøbsfællesskaberne, styrke videndelingen på tværs og forsat hjælpe med at professionalisere indkøbsafdelingerne og fællesskaberne.

IKAs vision er at være knudepunktet for offentligt indkøb og ser det derfor som en opgave at understøtte udviklingen og arbejdsdelingen i de tværgående samarbejder.

Målgruppe
Alle indkøbsfællesskaber, regionalt, kommunalt og statsligt herunder også selvejende, forsyning og boligselskaber.

Arbejdsområder
IKAs Udvalg for indkøbsfællesskaber har som arbejdsområde at identificere best practice og facilitere videndelingen på tværs af fællesskaberne herunder,

  • Udbud
  • E-handel
  • Systemanvendelse
  • Kontraktstyring
  • Organisering
  • Organisations forandring
  • Samarbejder

Beslutninger
Alle beslutninger gennemgås som orienteringspunkter til bestyrelsen ved førstkommende bestyrelsesmøde. Såfremt en accept af et samarbejde, herunder at en aktivitet vil medføre en økonomisk omkostning udenfor de allerede afsatte rammer eller arbejdsopgaver til sekretariatet, skal endelig beslutning forelægges til behandling i bestyrelsen.
Behandling af sager kan ske i henhold til Forretningsordenen.

Bilag:

KLs økonomiaftale

KLs indkøbsstrategi

Regionernes økonomiaftale, punkt 8.

Indkøbsfællesskabernes dag

IKA inviterer alle offentlige indkøbsfællesskaber i Danmark til netværksmøde den 26. november 2018. Temaet for dagen er E-handel. På fællesdagen vil vi drøfte implementering, udfordringer med brugernes anvendelse, fællessystemer, fremtidens brug, robotisering og selvfølgelig facilitere den vigtige erfaringsudveksling mellem indkøbsfællesskaberne.

Læs mere og tilmeld dig

 

Den 15. marts var landets indkøbsfællesskaber budt ind til en drøftelse af, hvordan der internt og eksternt kan samarbejdes for at udvikle dagsordenen for indkøb i Danmark.

Her kan du finde dagens oplæg:

Indkøbs Danmark 2018
Ved Adam Hey, Frederiksberg Kommune

Relationel Koordinering – Et produktivt samarbejde om en fælles opgave
Ved Rasmus Rossel, JointAction

RFI
Ved Mette Jensen, RFI