Udvalg

Baggrund for oprettelse
IKA er foreningen for alle offentlige indkøbere og arbejder ud fra mantraet ”Viden er noget vi deler”. IKA ønsker at understøtte arbejdet i indkøbsfællesskaberne ved at skabe rammerne for vidensdeling på tværs af fællesskaberne, regionalt, kommunalt og statsligt herunder også selvejende, forsyning og boligselskaber.

IKAs Udvalg for Indkøbsfælleskaber er nedsat for at styrke indkøbsfællesskaberne, styrke videndelingen på tværs og forsat hjælpe med at professionalisere indkøbsafdelingerne og fællesskaberne.

IKAs vision er at være knudepunktet for offentligt indkøb og ser det derfor som en opgave at understøtte udviklingen og arbejdsdelingen i de tværgående samarbejder.

Målgruppe
Alle indkøbsfællesskaber, regionalt, kommunalt og statsligt herunder også selvejende, forsyning og boligselskaber.

Arbejdsområder
IKAs Udvalg for indkøbsfællesskaber har som arbejdsområde at identificere best practice og facilitere videndelingen på tværs af fællesskaberne herunder,

  • Udbud
  • E-handel
  • Systemanvendelse
  • Kontraktstyring
  • Organisering
  • Organisations forandring
  • Samarbejder

Beslutninger
Alle beslutninger gennemgås som orienteringspunkter til bestyrelsen ved førstkommende bestyrelsesmøde. Såfremt en accept af et samarbejde, herunder at en aktivitet vil medføre en økonomisk omkostning udenfor de allerede afsatte rammer eller arbejdsopgaver til sekretariatet, skal endelig beslutning forelægges til behandling i bestyrelsen.
Behandling af sager kan ske i henhold til Forretningsordenen.

Bilag:

KLs økonomiaftale

KLs indkøbsstrategi

Regionernes økonomiaftale, punkt 8.

Indkøbsfællesskaber

Boligselskaber  
KAB Michael Børglum
Boligkontoret Danmark Anne Ambrosius Løvgreen
AlmenIndkøb  
BO-VEST Lee Schmidt Weinreich
Forsyningsselskaber  
DIN Forsyning A/S Susanne Føgh Sørensen
SamAqua A/S Charlotte Hardam
Shared A/S Trine Fruergaard
Aalborg Forsyning Mette Berg
Fors A/S Charlotte G. Kjeldsen
Samn Forsyning ApS Henning Pabst
Vestforbrænding I/S Jacob Sten Jensen
Kommunale Indkøbsfællesskaber  
Fællesindkøb Fyn Jeanet Vandling
Fællesindkøb Midt Jesper Langkjær
Indkøbsfællesskab Nordsjælland Mogens Mosegaard Nielsen
Jysk Fællesindkøb Sekretariat
Jysk Fællesindkøb Tina Bjørnholt
KomUdbud Janne Hald Thomsen
Spar 5 Adam Hey
Sydjysk Kommuneindkøb Lisbeth Kohls
Sydjysk Udbuds Samarbejde Lars Wandy Frederiksen
Aalborg Modellen Jan V. Nielsen
Fællesudbud Sjælland Maria Tjelum 
Vestegnens Indkøbsforum Jan Hansen
Fællesindkøb Nord Ann Hjørring
Københavns Kommune Martin Koopmann Jensen
Regionernes Fælles Indkøb Louise Nyborg
Regionernes Fælles Indkøb Christina Carlsen
Selvejende Indkøbsfællesskaber  
Indkøbsfællesskabet Sjælland Camilla Larsen
Gymnasiefællesskabet Heid Povlsen
Indkøbsfællesskab Nord Jesper D. Thomsen
Gymnasiernes Fællesindkøb Jytte Colling
Indkøbsfællesskabet IFIRS Cindy Jane Bjerregaard
Mercantec Kristian Nørgård
SKI Mickey Abben Johansen 
Öresundsbro Konsortiet Martin Reinholz
Forsvaret Pia Ziegler