I IKA arbejder vi hver dag på at mindske vores klimaaftryk og styrke vores grønne profil. Det kommer både til udtryk i vores daglige arbejde, i form af valg af leverandører og samarbejdspartnere, samt i vores overordnede strategiske målsætninger. Blandt andet forsøger vi i alle henseender at indtænke FNs Verdensmål i vores arbejde. Derudover sidder vi med i juryen når prisen for Verdens Bedste Indkøber skal uddeles.

Her kan du læse mere om nogle af IKAs tiltag, i arbejdet for at få en endnu mere bæredygtig profil:

FN's verdensmål

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på fn topmødet i new york den 25. September 2015. Det markerede en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. Målene trådte i kraft den 1. Januar 2016 og skal frem til 2030 sætte os kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og  planeten, vi bor på.

Verdens Bedste Indkøber

I 2019 fik Danmark, med succes, en helt ny hæderspris; Verdens Bedste Indkøber. Prisen uddeles til dem, som har gjort et ekstra stort stykke arbejde med at bidrage til ét eller flere af Verdensmålene gennem deres indkøb. En jury bestående af Miljøstyrelsen, IKA, DIEH, Forum for Bæredygtige Indkøb samt Partnerskab for Offentlig Grønne Indkøb udvælger de tre finalister.

INDKØB OG VERDENSMÅL

Der er store muligheder for indkøb at bidrage til opnåelse af verdensmålene. Men hvordan kan man som indkøber arbejde med verdensmålene? Det kan du få hjælp til i pjecen "INDKØB OG VERDENSMÅL" som er udarbejdet af DIEH for Forum for Bæredygtige Indkøb.

Pjecen giver redskaber og gode råd til, hvordan man kan bidrage til verdensmålene gennem indkøb og er målrettet indkøbere i virksomheder, organisationer og offentlige institutioner.

PRISEN FOR CIRKULÆRE INDKØB

Hvad koster det at købe cirkulært ind? De mest klimavenlige indkøb er i de fleste tilfælde også de billigste ift. totaløkonomien. Det er hovedkonklusionen i rapporten ”Prisen for cirkulære indkøb” som indeholder en analyse af det offentliges indkøb af produkter efter cirkulær økonomi-principper. Analysen undersøger de klimamæssige og økonomiske konsekvenser ved at indkøbe otte produktområder efter cirkulære forretningsmodeller sammenlignet med traditionelle indkøb.

Forum for Bæredygtige Indkøb

Forum for Bæredygtige Indkøb blev nedsat som et initiativ under Miljø- og Fødevareministeriet i oktober 2010. Forum arbejder for at fremme miljøbevidste og ansvarlige indkøb af varer og tjenesteydelser blandt professionelle indkøbere i både offentlige og private virksomheder. Det gør de blandt andet ved at dele og formidle viden og netværk og ved at opbygge kompetencer hos indkøbere og leverandører. IKA sidder med i styregruppen.

DIEH - Dansk Initiativ for Etisk Handel

DIEH er en landsdækkende almennyttig organisation, hvis formål er gennem samarbejde mellem forskellige interessentgrupper, at fremme ansvarlig handel, der respekterer menneske- og arbejdstagerrettigheder, hensynet til miljø og klima og bidrager til en global bæredygtig udvikling ved at styrke medlemmernes indsats inden for Etisk Handel.

 

 

FSC Danmark

FSC Danmark er det danske kontor for FSC-mærket - mærknings- og certificeringsordningen til træ og papir fra bæredygtige skove og ansvarlige kilder. FSC Danmark arbejder non-profit med at fremme kendskabet til og brugen af FSC-mærket gennem kampagner, rådgivning, politisk arbejde og oplysning til udvalgte målgrupper. Organisationen har gennem de sidste 10 år samarbejdet med offentlige indkøbere og organisationer omkring implementering af indkøbspolitikker for bæredygtigt træ og papir. FSC Danmark tilbyder gratis sparring, værktøjer og informationsmøder. 

FSC er ifølge WWF den mest troværdige certificeringsordning til skov og anbefales af Forbrugerrådet Tænk og Naturstyrelsen.

Dansk Affaldsforening

Dansk Affaldsforening er en politisk styret interesseorganisation bestående af kommunale affaldsenheder. Dansk Affaldsforening skal fremme medlemmernes interesser på affaldsområdet. Dansk Affaldsforening har 55 medlemmer bestående af kommuner, fælleskommunale affaldsselskaber og modtagestationer i Danmark og på Færøerne. Medlemmerne indsamler og håndterer husholdningsaffald og erhvervsaffald fra 98 kommuner for 5,6 mio. borgere.