IKA tager del i den offentlige debat. Dette gør foreningen bl.a. ved at deltage i høringer. Du kan her få indsigt i de høringer, som IKA har deltaget i.

Du skal være medlem af IKA for at se hele indholdet på denne side.

I forbindelse med udbudslovens vedtagelse blev det besluttet, at loven skulle evalueres, når reglerne har haft effekt i en vis periode. Erhvervsministeren har besluttet at igangsætte evalueringen nu med henblik på at færdiggøre evalueringen i 2020.

Det overordnede formål med evalueringen er at afdække, om loven har haft den tilsigtede virkning, og om der er erfaringer, der giver anledning til, at der skal foretages ændringer af loven.

Læs IKAs høringssvar til Erhvervsministeren

Log ind for at læse medlemmernes svar