Nedenstående er publikationer som IKA har udarbejdet sammen med vores samarbejdspartnere. 

Dialog, dialog, dialog… De fleste tænker nok, at det er der helt styr på - og det har rigtig mange også. Netop derfor er det interessant at spørge dybere ind til processen omkring dialogen. IKA har taget teten og sat en stafet i gang.  

Dialogstafetten begyndte hos Region Syddanmark og blev derefter sendt videre til SKI.  God fornøjelse med læsningen – håber på inspiration og endnu mere dialog.

Region Syddanmark

SKI

Microsoft

IKA - foreningen af offentlige indkøbere og DI Service har i fællesskab udarbejdet anbefalinger til, hvordan udbudsprocessen kan forbedres og styrkes.

Læs anbefalingerne

Adam Hey fra Frederiksberg Kommune og formand for DI Service Udbudspanel, Morten Schou Andersen, De Forenede Dampvaskerier A/S, slår et slag for anbefalingerne.

Se videoen

IKA - foreningen af offentlige indkøbere og DI Rådgiverne har samlet en række råd til en god proces for køb af rådgiverydelser. Rådene skal hjælpe både offentlige indkøbere og tilbudsgivere med at tilrettelægge indkøb med så få omkostninger som muligt.

Hent folderen

I et samarbejde mellem KL, SKI og IKA er der nedsat tre arbejdsgrupper med det formål, at sætte fokus på nogle af de udfordringer de offentlige indkøbsafdelinger står med.

1. Styrket kontraktstyring

2. Implementering, kommunikation og sikring af compliance (gruppen er nedlagt)

3. Opgørelse og udmøntning af konkrete besparelser med henblik på bedre økonomistyring.

Gruppen bag dette materiale havde til opgave at komme med konkrete anbefalinger til opgørelse og realisering af gevinster ved indkøbsaftaler.

I gruppen har vi konstateret, at den måde besparelser beregnes og udmøntes på er meget forskelligt for de enkelte organisationer. Vi har også konstateret, at der ikke er én facitliste for hvordan besparelser skal beregnes og udmøntes, men at den ”rigtige metode” afhænger af en række parametre.

Ved valget af metode for beregning af besparelser, indgår parametre som; findes der et nuværende indkøb til sammenligning, hvor godt datagrundlag har man, hvor mange ressourcer har man til rådighed for at opgøre besparelsen?

Ved udmøntningen af besparelser afhænger valget af metode af, hvad man vil opnå med udmøntningen både i forhold til økonomi, men også i forhold til forankring i organisationen.

På den baggrund har arbejdsgruppen valgt at udarbejde et Idékatalog med en række eksempler på, hvordan besparelsesopgørelser og udmøntning kan laves, suppleret med fokus på fordele og ulemper ved de forskellige metoder og særlige opmærksomhedspunkter.

Målgruppen for Idékataloget er beslutningstagere og praktikere, der skal arbejde med besparelsesopgørelser i hverdagen.

Hent IKA's idekatalog

DI Service og IKA har samlet en række forslag til at styrke udformningen og styringen af offentlige servicekontrakter. Vi håber, at idekataloget vil inspirere offentlige indkøbere og leverandører og dermed fungere som afsæt for dialog om at skabe bedre kontraktrammer for offentlig-privat samarbejde om serviceydelser.

Hent idékataloget