Som A- eller B-medlem af IKA kan du på frivillig basis tilmelde dig mentorordningen. Det vil sige, at du forpligter dig til at være mentor for en, der har et studentermedlemsskab, såfremt der er behov.

Som mentor stiller man sig til rådighed min. en gang i kvartalet á to timer. En mentor stiller sine egne erfaringer indenfor offentlig indkøb til rådighed for den studerende. I udgangspunktet er det den studerendes behov for sparring, der skal søges imødekommet.

IKA Sekretariatet laver matchet mellem egnet mentor og interesseret studentermedlem på baggrund af geografi og profil. Herefter retter sekretariatet henvendelse til den valgte mentor, som skal acceptere den studerende, før der gives endeligt besked til den studerende.

Hvis du ønsker at blive mentor, kan du skrive til ika@slet-dette.ika.dk