Der afholdes møder 3 til 4 gange årligt. 

Målgruppe:
Indkøbere og leverandører.

IKAs Dialoggruppe består af 12-16 personer ligeligt fordelt med repræsentanter og offentlige indkøbere og repræsentanter for leverandører til det offentlige.

Mål:
IKAs Dialoggruppe skal være katalysator for dynamisk samarbejde og dialog.

Dialoggruppen arbejder mod at nedbryde barrierer og fremme dialogen på tværs af offentlige og privat organisationer.

Gruppens mål er at tage strategiske, taktiske og operationelle emner op - idéer, tanker mv., der kommer ud af disse debatter, videreformidles til IKAs medlemmer via ika.dk.

Vision:
IKAs Dialoggruppe arbejder for værdiskabende samarbejde, dialog og innovation i samspillet mellem offentlige og private aktører

Mission:

  • IKAs Dialoggruppe skal på vegne af IKA, være katalysator for dynamisk samarbejde og dialog. Dialoggruppen arbejder for at nedbryde barrierer og fremme dialogen på tværs af offentlige og private organisationer. 
  • Høringsorgan og sparringspartner for IKA 
  • Gruppens mål er at arbejde strategisk, taktisk og operationelt med fast definerede mærkesager, i samarbejde med IKAs Bestyrelse og i tråd med dennes arbejde. Idéer, tanker mv., der kommer ud af dette arbejde, videreformidles i samarbejde med IKA´s bestyrelse. 

Beslutninger:
Alle beslutninger fremsendes som orienteringspunkter til bestyrelsen ved førstkommende bestyrelsesmøde. Såfremt en accept af et samarbejde herunder en aktivitet vil medføre en økonomisk omkostning udenfor de allerede afsatte rammer eller arbejdsopgaver til sekretariatet, skal endelig beslutning forelægges til behandling i bestyrelsen.
Behandling af sager kan ske i henhold til Forretningsordnen.