Gruppen består af repræsentanter fra hjælpemiddelbranchen og af offentlige indkøbere.

Gruppens arbejde består i revidering af eks. tilbudslister; eks. ligger der nu en revideret udgave af tildbusliste for ortoser under "dokumenter".

Virksomhed/Kommune Navn Email Telefon
Bandagist Jan Nielsen A/S Kaare Kloppenburg oekon@bjn.dk 33118557
Bandagist-Centret Pia Strunge ps@bandagist-centret.dk 87425104
Bandagist-Centret Henrik Tingleff htl@bandagist-centret.dk 87425100
Frederikshavn Kommune Helle Haugaard Andersen hhan@frederikshavn 98458620
Ortos Mads Harbo mha@ortos.dk 6315 0505
Ortos Lars Andersen lb@ortos.dk
Rudersdal Kommune Monica Holm Jensen mojen@rudersdal.dk 46112038/72682038
Sahva Morten Thorsen Morten.thorsen@sahva.dk 39250204/40423000
Syddjurs Kommune Karin Sonne (tovholder) kaso@syddjurs.dk 87535775
Gladsaxe Kommune Anne Christine Lønborg anchlo@gladsaxe.dk  39575123

Materialerne er udarbejdet af IKAs tænketank for kropsbårne hjælpemidler. Materialet skal ses som tænketankens forslag til skabeloner / tjeklister.

IKA er ikke ansvarlige for materialet og herunder navnlig ikke for, at materialet er i overensstemmelse med udbudsreglerne og lovgivningen i øvrigt. 

Brugeren af materialet har ansvaret for at tilpasse materialet til det enkelte udbud, og for at materialet er i overensstemmelse med udbudsreglerne.