Tænketanken er i bero resten af 2020 - Aktiviteten vil blive taget op til drøftelse i 2021.

Contract Management er en forholdsvis ny og selvstændig funktion i det offentlige og der er store forskelle på, hvordan denne opgave er organiseret i de forskellige organisationer.

Målet med tænketanken er, at du som medlem kan styrke funktionen som Contract Manager i egen organisation via videndeling inden for området. Kontrakthåndteringen i det offentlige styrkes herigennem og bidrager til et optimalt samarbejde med leverandørerne.

Formål
Formålet med Contract Management-tænketanken er at skabe et netværk for dem, der har dette som arbejdsområde. Aktuelle emner og problemstillinger kan drøftes med kolleger i lignende stillinger og dermed være med til at kvalificere de aktiviteter, der ligger i funktionen.

Tænketankens fokus vil tage afsæt i Contract Management-funktionens opgaver samtidig med, at der er store berøringsflader med andre tænketanke, f.eks. Controllernetværket og Netværket for E-handel.

Målgruppe
Kontraktstyrere/Contract Managers m.fl.

Medlemmerne skal være offentlige ordregivere og arbejde med indgåelse og styring af kontrakter.

Gruppen er ikke åben for leverandører.

Rammerne for gruppen
Der afholdes ca. 3 møder årligt.

Møderne holdes et centralt sted i Danmark.

Der arbejdes ud fra en bruttoliste over mulige emner/temaer indenfor kontraktstyring, som gruppen vil behandle på møderne. Til at understøtte temaerne kan der også planlægges virksomhedsbesøg eller indlæg af indbudte foredragsholdere, f.eks. private leverandører.

Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind